INTERNATIONALE POLITIEK

Venezuela in de ban van nieuwe poging tot staatsgreep

De Venezolaanse regering heeft op 22 februari 2015 Antonio Ledezma, burgemeester van de hoofdstad Caracas, aangehouden op beschuldiging van medewerking aan een poging tot staatsgreep. Venezuela heeft sinds 2002 meerdere pogingen tot staatsgreep overleefd. Wat er ditmaal van aan is, werd onderzocht door politicoloog Tristan Terryn.

Europese sociaaldemocratie in gevarenzone

De Griekse socialistische Pasok is zo goed als van de kaart geveegd. De Spaanse PSOE kijkt aan tegen onheilspellende peilingen voor de komende verkiezingen. Bij de Franse PS schelden de parlementsleden elkaar in volle parlementszitting uit, in paniek als ze zijn voor de komende kantonnale verkiezingen. De basis van de sp.a begrijpt niet dat haar partij geen sterke oppositie kan voeren. En het is elders in Europa niet veel beter gesteld met de sociaaldemocratische partijen. Is het 5 vóór 12? Hebben ze het niet aan zichzelf te danken?

Hebben we echt een leger nodig?

Defensieminister Vandeput is een offensief gestart om defensie te redden van de besparingen. Meer nog, om te zorgen dat er extra budgettaire ruimte komt om de ambities, die tenslotte in het regeerakkoord zijn opgenomen, effectief waar te maken. Maar al dat tromgeroffel blijft steken in een zeer klassieke (militaristische) opvatting over veiligheid, terwijl veiligheid te waardevol is om het aan militairen over te laten.

Fiscale paradijzen, we doen alsof

Het HSBC-schandaal heeft tot de zoveelste golf van verontwaardiging en beloften over aanpak van fiscale fraude en de bestrijding van fiscale paradijzen geleid. Met de grote financiële schok van 2008 ontdekten miljoenen mensen voor de eerste keer de omvang van die fraude via fiscale paradijzen. De toen opgestarte G20 deed plechtige beloften over bestrijding ervan. HSBC zegt nu dat het allang tot inkeer is gekomen. Maar dat is larie en apekool: de fiscale paradijzen bloeien meer dan ooit, met voorop de nummer één, de City van Londen – in de EU. Hoe dat komt? Omdat, aldus specialisten te velde, de politieke wil te zwak is om de strijd aan te gaan. Soms erger: overheden zijn vaak medeplichtig.

×