INTERNATIONALE POLITIEK

Tijd voor rijkdombestrijding

De kloof tussen rijke en arm bij de OESO-landen is de afgelopen dertig jaar nog nooit zo groot geweest. Vandaag verdienen de rijkste 10% 9,5 keer meer dan de armste 10%, zo blijkt uit een pas gepubliceerde OESO-studie. In de jaren ’80 was de verhouding nog 7 op 1. Bovendien blijkt dat de groei van de laagste inkomens trager verloopt in goede jaren en dat hun inkomens dalen in tijden van economische crisis. Om een extreem voorbeeld te geven: in het crisisjaar 2009 gingen de 1% rijksten in de VS met 95% van alle inkomensgroei lopen.

De bloedige geschiedenis van sjiitische milities in Irak

De opmars en het succes van Islamitische Staat (IS) in Irak is grotendeels te wijten aan de ontwrichting van het Iraakse staatsbestel, het al jaren aanhoudende sektarisch geweld en de marginalisering van de soennitische minderheid in het land. Vanaf 2005 tot 2008 oefenden sjiitische milities, bewapend en getraind door Washington, een waar terreurbewind uit tegen de soennitische bevolking. De soennitische bevolking verloor alle vertrouwen in het centraal gezag in Bagdad en kwam uiteindelijk in opstand. We blikken even terug op deze zwarte en nagenoeg vergeten bladzijde uit de recente Iraakse geschiedenis, noodzakelijk om het huidige geweld en de opkomst van IS (‘Daish’ volgens het Arabische acroniem) beter te begrijpen.
×