Het Oekraïne-dossier en de dollar

Het Oekraïne-dossier en de dollar

De wereld is aan het veranderen. Het geopolitieke gewicht van de dollar als internationale handelsmunt wordt door de westerse Oekraïne-politiek verder ondermijnd daar deze aanleiding geeft tot een intensievere samenwerking
Democratieën sterven liggend

Democratieën sterven liggend

Het gaat, naar het schijnt, niet goed met de democratie. Kijk maar naar de onthutsende percentages van mensen die zelfs de moeite niet meer doen om een stem uit te