INTERNATIONALE POLITIEK

Drie minuten tijdwinst of de gezondheid van 70.000 Antwerpenaren?

The proof of the pudding is in the eating, ook bij het tot zich nemen van een milieueffectenrapport. We overlopen daarom samen met u een paar opvallende passages in de niet-technische samenvatting van het gisteren vrijgegeven MER Oosterweelverbinding. Of liever: we brengen een aantal passages met elkaar in verband met het oog op een beter begrip van het rapport. Dit opdat voor eenieder duidelijk wordt hoe de verhoudingen tussen ‘mobiliteit’ en ‘leefbaarheid’ in werkelijkheid liggen.

Berlijn wil actievere internationale rol

De militaire extremisten, sabelslepers, vertegenwoordigers van de bewapeningslobby hebben naar jaarlijkse gewoonte verzameling geblazen in het luxe hotel Bayerischer Hof in Munchen. De gastvedette was dit jaar de Oekraïense bokser en opposant, Vitali Klitschko die in de Tagespiegel, tv zender N-tv en de Amerikaanse analysedienst Stratfor als “Berlins mann in Kiev” wordt genoemd, promotor van de aangepaste Duitse strategie voor inmenging en militair ingrijpen.

Europees rechts, van extreem tot ultra

In Frankrijk gooit een flink deel van rechts alle remmen los. De meest reactionaire manifestaties volgen elkaar in snel tempo op. Een journée de la colère gevolgd door een ‘Manif pour tous’ waarin alles wat door en door reactionair is wedijvert in haatcampagnes – met resultaat, want de Franse regering schoof prompt haar “familiewet” op de lange baan. Het uiterst-rechtse Front National (FN), op zoek naar respectabiliteit, wordt voorbijgestoken door openlijke fascisten. Dat Frans verschijnsel staat niet alleen. In Spanje, Groot-Brittannië, Italië, Hongarije, Polen, Roemenië, Bulgarije… is er een gelijkaardige verschuiving van rechts naar nog rechtser.

Oekraïne, oligarchisch pluralisme en neonazi’s

Gaat het in Oekraïne om een strijd tussen Europees gezinde democraten en Russisch gezinde antidemocratische bewindslui? Het ligt ontzettend veel complexer, Oekraïne is een van die vele aan de gang zijnde conflicten waarbij het onmogelijk is onverdeelde sympathie voor een van de partijen op te brengen. Aan de ene kant een bonte verzameling actievoerders tegen de clan van (bij algemeen stemrecht verkozen) president Viktor Janoekovitsj, aan de andere kant een kartel van oligarchen dat zich van de clan Janoekovitsj bedient. Maar ook de oppositie krijgt ruggesteun van oligarchen.

Davos: de top van de rijken

Hoog in de Zwitserse bergen greep de jaarlijkse hoogmis plaats van de economische en financiële elite. Het is de bijeenkomst van de bazen en vertegenwoordigers van de grootste concerns, van politieke leiders, wetenschappers en opiniemakers. In totaal waren ze dit jaar met 2600 veilig in het tot vesting ongebouwde luxe hotel ‘Intercontinental’ van Davos: kostprijs 125 miljoen euro, beschermd door prikkeldraad versperringen, politiecordons en het Zwitserse leger.

×