INTERNATIONALE POLITIEK

Amerikaans nucleair specialist in Belgisch parlement.

Hans Kristensen was de genodigde op de parlementaire commissievergadering buitenlandse zaken van 29 januari 2014. Als verantwoordelijke van het Nucleair Informatieproject van de Federation of American Scientists legde hij de situatie uit van de tactische kernbommen van de VS die in 5 lidstaten van de NAVO gestationeerd liggen, onder meer dus in Volkel (Nederland) en in Klene Brogel (België). Enkele notities. (lees ook verslag hierover van Lode Vanoost)

Koude oorlog en Hitlers helpers.

Konrad Adenauer was Duits kanselier van 1949 tot 1963. Zijn regering dekte samen met de CIA Nazi misdadigers op belangrijke posten. Ook oorlogsmisdadiger Adolf Eichman werd beschermd. Door de vrijgave van de 27.000 duizend bladzijden van de CIA akten weten we hoe nauw de politieke elite van de Bondsregering na het einde van de tweede wereldoorlog verbonden was met de ‘bruine’ leidinggevende laag van het Derde Rijk.

Syrische vredesonderhandelingen dank zij Brits parlement.

Vandaag start in Genève een vredesconferentie voor Syrië. Het feit op  zich dat ze plaats grijpt is van bijzondere betekenis, alhoewel de uitkomst slechts bepaalde stappen naar een mogelijk toekomstig akkoord in kan houden, omdat de oppositie nu verdeelder is dan ooit en president Assad zich minder geïsoleerd acht. Wat opvalt in de commentaren is dat er geen verwijzing wordt gemaakt naar een belangrijk politiek feit van vorig jaar, met name het Britse Parlement dat tegen de militaire interventie in Syrië stemde.

Vrede in Syrië is mogelijk, als…

Er wordt hoopvol uitgekeken naar de nieuwe onderhandelingsronde rond de crisis in Syrië – Genève II gedoopt – die na vele maanden uitstel eindelijk zal plaatsvinden in het Zwitserse Montreux. Tegelijkertijd zorgt de aanloop naar deze vredesonderhandelingen ook voor een zekere scepsis. Lokale, regionale en internationale machten blijven a priori hun eigen belangen en agenda’s nastreven ten koste van de Syrische bevolking.

Patronaat, Dieudonné en Julie

François Hollande, presidentvan Frankrijk, heeft in zijn nieuwjaarstoespraak het roer nog wat meer naar rechts gegooid. Zijn “pacte de responsabilité” richt zich naar het patronaat, bevoorrechte partner van zijn regering. Maar alleen links besteedt daar enige aandacht aan, de belangstellig gaat volledig naar de – verboden – optredens van komiek (?) Dieudonné en naar de affaie tussen Hollande en Julie Gayet. De complementaire draai naar rechts is nochtans geen detail.

×