INTERNATIONALE POLITIEK

0nduidelijkheid troef na verkiezingen in Tsjechië.

De regeringscrisis in Tsjechië van deze zomer mondde uit in vervroegde verkiezingen die werden gehouden op  25 en 26 oktober. De val van de regering was in eerste instantie veroorzaakt door een corruptie- en omkoopschandaal. De uitslag brengt niet direct meer klaarheid in de politieke situatie. De sociaaldemocraten zijn de grootste partij met 20,5%, tweede is ANO 2011 met 18,7%.  De communisten zijn derde met 14,9% , gevolgd door een van de rechtse regeringspartijen TOP 09 (12%) en door een nieuwe politieke formatie USVIT(6,9%) en de christendemocraten (6,8%).

Saoedi-Arabië misnoegd over Obama's koerzwijziging t.o.v. Syrië

De diplomatieke wereld werd serieus opgeschrikt door de beslissing van Saoedi-Arabië om zijn zetel in de VN-Veiligheidsraad te weigeren. De “democratische” monarch van Saoedi-Arabië is ontdaan omdat de VN volgens hem niets doet om het probleem Syrië op te lossen. De achterliggende reden lijkt vooral z’n boosheid te zijn omdat Obama van houding veranderde tijdens de Syrië debatten in de Veiligheidsraad. Het getuigt in elk geval van weinig respect vanwege Riad voor de VN en de internationale gemeenschap.

Labour: strenger dan de Conservatieven

Migratie beroert de harten. Dat is het minste wat je kan zeggen van de politieke situatie in Groot-Brittannië (en elders). De leider van de Engelse travaillisten, Ed Milliband, schreef op 11 oktober in de rechtse Daily Express een opiniestuk waarin hij de lezers van deze krant voor zich trachtte te winnen. Hij viel de huidige Conservatief-Liberale regering aan met het argument van de prijsstijgingen, hij bekritiseerde het begrotingsdeficit en het migratiebeleid. Volgens hem was de vorige Labour-regering ook veel te ver gegaan in verband met migratie en hij belooft als Laboour weer aan de macht zou komen, strengere maatregelen te treffen om laagopgeleide migranten te beletten dat ze de lonen van de arbeiders verder zouden komen ondermijnen.

Las u dat ook over de modernisering van de VS kernwapens?

De voorbije weken en dagen voerden de twee Amerikaanse partijen een handig stuk bekvechten en schaduwboksen op rond het schuldenplafond van de VS. Dat er op de valreep een akkoord tot stand zou komen voor een tijdelijke verhoging was voorspelbaar. Het maakte deel uit van het scenario om de Democraten over de lange termijn te kunnen blijven aanvallen; de problemen voor de Obama administratie worden alsmaar groter.

Coming man Manuel Valls, of kan PS nog rechtser

Manuel Valls, Frankrijks minister van Binnenlandse Zaken, ziet zichzelf al in het Elysée. Hij treedt in alle opzichten in het voetspoor van een illuster voorganger, Nicolas Sarkozy. Ook voor die was het ministerie van Binnenlandse zaken de springplank naar het presidentschap. Valls is dan wel een minister van de PS, maar ook zijn beleid lijkt op dat van Sarkozy (en van Maggie De Block). Toen Sarkozy in 2007 president werd, bood hij Valls trouwens een ministerpost aan.

×