2013
STARTUP
9/29

Wat is er geworden van de Duitse Groenen?

Op 24 maart 1999 vielen de eerste bommen op Belgrado’s elektriciteitscentrales en watervoorziening. Vitale infrastructuur, fabrieken, spoorwegen en bruggen werden vernietigd. De Duitse Luftwaffe (luchtmacht) was terug in de Balkan, 58 jaar nadat de Duitsers de Joegoslavische hoofdstad in 1941 gebombardeerd hadden. De aanvallen in 1999 leken op een griezelige
2013
9/29

Een Geschiedenis van onderuit

De naoorlogse generatie Britse marxistische historici – E.P. Thompson, E. Hobsbawm, Christopher Hill – benadrukten het belang van de culturele en ideologische component in de analyse van prekapitalistische sociale verhoudingen en de opkomst van de arbeidersklasse. In Frankrijk hadden de Anneles historici en Henri Lefebvre aandacht voor de alledaagse leefwereld