2013
STARTUP
7/11

Islam en radicalisering in Brussel

Bilal Benyaich is politicoloog, verbonden aan de VUB, en werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Met medewerking van onderzoeker Zibar Omar bestudeerde hij de islambeleving en het radicalisme bij Marokkanen in Brussel. Het is een belangrijk boek onder meer omdat het geschreven is door een intelligente ‘tussenfiguur’, door iemand