Hersenspoeling op Poetins wijze

Ook al laten opiniepeilingen zien dat Ruslands president Wladimir Poetin nog altijd populair is, toch houdt hij niet van onafhankelijke opiniepeilers. Poetin ziet daar blijkbaar kiemen van dissidentie in en tracht dan ook die peilers het zwijgen op te leggen. Onder meer met een wet van eind vorig jaar waarbij elke organisatie die geld uit het buitenland ontvangt, zich moet laten registreren als “buitenlands agent”; ze worden zelfs vertplicht dat op hun visitekaartjes en alle brieven te vermelden. Die wet wordt gretig gebruikt om elke (mogelijke) kritiek te smoren. Die wet maakt deel uit van Poetins uitgebreide repressie-arsenaal.

Syrië: oorlogsscenario in plaats van diplomatiek offensief

Begin juni zou er een internationale vredesconferentie (Genève II) komen over Syrië, zo lieten de VS en Rusland na grondig overleg verstaan. Er leek een consensus te groeien dat het Syrische conflict niet militair kon opgelost worden. Maar na de herovering van al Qusair door het reguliere Syrische leger, lijkt Washington het geweer van schouder te hebben veranderd. De regering Obama luidde de alarmbel met een verhaal dat erg doet denken aan de saga rond Irak meer dan 10 jaar geleden: het Syrische regime heeft chemische wapens ingezet en daarmee de ‘rode lijn’ overschreden.