INTERNATIONALE POLITIEK

De waanzin van oorlog tegen Iran

Hoe waanzinnig is de oorlogsdreiging tegen Iran? Een Israëlische of Amerikaanse luchtaanval om de Iraanse kerninstallaties te bombarderen, zou volgens een artikel van Wade Stone op ‘globalresearch’ de ganse Golfregio virtueel onleefbaar maken.

Westen spreekt over vrede, maar bereidt oorlog tegen Syrië voor

“Si vis pacem, para bellum”, zo leerden we destijds in de lessen Latijn. De onder meer door de Romeinse geschiedschrijver Titus Livius geformuleerde uitspraak betekent: als je vrede wil, bereid je dan voor op oorlog. Of de huidige oorlogsvoorbereidingen tegen Syrië ook vrede tot doel hebben, valt te betwijfelen ook al kwamen Amerikanen en Russen eerder deze maand overeen een internationale vredesconferentie te organiseren, vermoedelijk begin juni. Het is best mogelijk dat het Westen met een voorgeprogrammeerde mislukking het ultieme argument voor gewapende interventie hoopt in handen te krijgen. “Si vis bellum, para pacem” dus.

Guatemala: ex-dictator Rios Montt krijgt 80 jaar voor genocide

Voor de eerste maal wordt een gewezen staatshoofd veroordeeld voor genocide tegen zijn eigen volk in een rechtbank in zijn eigen land. Rios Montt was dictator van Guatemala van 23 maart 1982 tot 8 augustus 1983, de meest bloedige periode van de dictatuur die begon op bevel van president Eisenhower met de afzetting door de CIA en de United Fruit Company van democratisch verkozen president Arbenz in 1954.

 

15 mei 1948-2013: Israël vijfenzestig jaar terreur en kolonisatie

Op 15 mei 2013 bestaat de staat Israël 65 jaar. Na zoveel jaar bestaan nog steeds heel wat misvattingen over hoe die staat is ontstaan. Bijna vergeten is dat ons eigen land allesbehalve enthousiast was over de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Israël. Een historische terugblik van Lucas Catherine verheldert een en ander.

Als een Vos de Europese passie preekt

De economische crisis blijft ook in de Europese Unie onverminderd toeslaan. Die Unie ziet bovendien geen uitweg uit die crisis. Dat hoeft niet te verbazen omdat een instelling als de Europese Unie die op kapitalistische leest is geschoeid onmogelijk de kwalen van dit kapitalisme kan genezen. Dat willen of kunnen verdedigers van de huidige Europese Unie, zoals de Gentse hoogleraar Hendrik Vos, evenwel niet inzien.

×