Een dubbele Israëlische luchtaanval in Syrië op 48 uur tijd geeft een nieuwe extra dimensie aan het Syrische conflict dat nu al destabiliserend werkt in landen als Libanon en Irak. Hoewel het om een duidelijke overtreding van het VN-Handvest gaat, zijn de internationale reacties aan de lauwe kant of spreken ze hun steun uit.