2013
STARTUP
3/24

Bolivia, refounding the nation

Het is goed dat niet alleen linkse publicisten zich buigen over het fenomeen ‘Bolivia’ en de maatschappelijke ontwikkelingen die er plaatsvinden onder de dubbele regeringsperiode van Evo Morales, maar dat ook in academische kringen op een meer afstandelijke manier pogingen worden gedaan om analyses te maken van hetproceso de cambio