2013
STARTUP
3/15

Katholieke Kerk volhardt: opnieuw reactionaire paus

De media onderbraken er hun uitzendingen voor. Witte rook uit het Vaticaan. VRT-gelegenheidscommentator Rik Torfs was enthousiast: “Een duidelijke breuk met het verleden”. Wie is die man die iedereen even later te zien kreeg? Een man met een specifieke kijk op de maatschappij en met een Argentijns ‘verleden’.    
2013
3/15

Twintig vranke vrouwen in Al Andalus

Lucas Catherine is u bekend als begenadigd verteller van brokken vergeten geschiedenis. Dat mag België zijn, of Congo, of Afrika maar liefst van al schrijft hij over Arabische en/of moslimlanden. Dat is zijn fort en zijn core. Hij heeft er veel gereisd en gewoond. Het aantal boeken dat hij erover
2013
3/15

In het oog van de storm

Luc Goeteyn en Chris Jacobson hebben bij ASP editions het boek ‘In het oog van de storm. Over mensen, geschiedenis en klimaatveranderingen ‘ uitgegeven. De centrale stellingen uit het boek luiden: Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de opkomst en val van samenlevingen met klimatologisch veranderingen. “Oorlog is een op