Globale jihad tegen sjiieten

Een recente aanslag in de Pakistaanse stad Quetta kostte het leven aan 114 burgers, allemaal Hazara’s. Die Hazara’s zijn een volksgroep die vooral in het midden van Afghanistan leeft, maar de vele oorlogen dreven veel Hazara’s op de vlucht naar Pakistan. Een aanslag enkele dagen later in Irak kostte meer dan 40 sjiieten het leven. In Afghanistan houden de Hazara’s hun hart vast voor wat na 2014 kan komen. In Syrië zeggen buitenlandse strijders ronduit dat ze naar daar zijn gekomen om de “ketters” – de met het sjiïsme verwante alawieten – te verdrijven.

Conferentie van de democratische en pacifistische Syrische oppositie in Genève

In Genève kwamen tientallen leiders en prominente figuren van de ‘andere oppositie’ binnen en buiten Syrië samen om te pleiten voor een geweldloze transitie naar een democratische en seculier Syrië. Het gaat volgens de organisatoren om de eerste Syrische internationale conferentie van de populaire en vreedzame burgerbeweging die streeft naar “vrijheid en rechtvaardigheid, waardigheid en gelijkheid voor de Syrische bevolking, zonder discriminatie op grond van nationaliteit, religie en ideologie”. Mooie principes, maar inmiddels is de vreedzame revolutie monddood gemaakt door zowel het autoritaire Syrische regime als door de ‘contrarevolutie’ van reactionaire krachten. Op de conferentie is het ongenoegen over de ‘dominantie’ van de media uit het Westen en de Golfstaten die vooral oog hebben voor de gewapende opstand of zij die de militarisering van het conflict bepleiten, duidelijk groot. Veel van de deelnemers en sprekers zijn opposanten van het eerste uur.

Hugo Chavez en Latijns Amerika

De President van Venezuela is al meer dan een maand afwezig. Hij kon de eed als nieuw verkozen president niet afleggen, want herstelt van een ernstige kankeroperatie in Cuba. Dit leidt meer en meer tot grote onzekerheid in het land, tot democratische problemen en vooral ook tot grote onzekerheid in de rest van Latijns Amerika. Chávez heeft inderdaad een erg belangrijke rol gespeeld in de nieuwe relaties die Latijnsamerikaanse landen met elkaar en met de rest van de wereld onderhouden. Dat bleek ook op de recente top met de Europese Unie in Santiago de Chile.