2012
STARTUP
12/9

Volkstelling in plurinationaal Bolivia

Op  woensdag 21 november vond een grote operatie plaats in Bolivia: na elf jaar was er nog eens een volkstelling. De uitslagen zijn nog niet bekend, maar de voorbereiding ervan was op zich al boeiend genoeg. Sommige vragen van El Censo Nacional de Población y Vivienda leidden tot een politieke controverse
2012
12/9

Bouterse aan de macht

Op 25 mei 2010 ging ongeveer zeventig procent van de Surinaamse kiezers in een feestelijke sfeer naar de stembus. Dat moet voor Paramaribo zeker meer dan tachtig procent geweest zijn omdat door de grote afstanden de opkomst in het verre binnenland veel lager lag. Die zeer hoge opkomst is waarschijnlijk
2012
12/9

Een dikke turf over crapule

Er zijn er in de geschiedschrijving van alle soorten. Je hebt diegenen die slechts officiële versies herkauwen en daarbij wat fantaseren, er zijn er die alleen maar namen en data geven en aan de oppervlakte blijven toeren en je hebt de onderzoekers en analisten die pogen het waarom der feiten
2012
12/9

Spinoza lezen is een verademing

Baruch Spinoza is in. Hoe komt het dat een man die van 1632 tot 1677 leefde in de 21ste eeuw meer dan ooit gelezen en besproken wordt? Meer dan waarschijnlijk omdat hij iemand was die dacht en doordacht. Dat dwingt onze bewondering af en werkt bevrijdend. Bewondering, omdat het in