2012
STARTUP
11/21

‘t Kan verkeren … Of hoe de crisis toch macht geeft aan wie er geen had

In Cádiz kwam vorige week de Ibero-Amerikaanse top bijeen, de vergadering van staatshoofden en regeringsleiders van Spanje en Portugal, enerzijds, en de Latijnsamerikaanse landen, anderzijds.  Niemand kan zich van de indruk ontdoen dat de Latijnsamerikaanse leiders, van Dilma Roussef van Brazilië tot Daniel Ortega van Nicaragua, er met enig leedvermaak
2012
11/21

Moedermoord

Twintig jaar geleden debuteerde de Knack-journalist als auteur van fictie en non-fictie werken en vooral van teksten die zich situeren in het tussengebied van de literaire non-fictie. Ze zijn zo lief, meneer, Haal de was maar binnen, Ik ben makelaar in hasj, Zij kwamen uit het Oosten, De bres, De