Omtrent participatie en wakkere burgers

In het kader van de middagen van de democratie nodigden Ademloos en stRaten-generaal op 9 oktober Wim Van Roy van De Wakkere Burger uit in het Antwerpse café des arts waar zij voorlopig hun tenten hebben opgeslagen. Kritische beschouwingen van actievoerders Manu Claeys en Wim Van Hees vanuit hun eigen praktijk op het fenomeen participatie én van een zeer aandachtige zaal bewezen dat Antwerpen, voor  wie het nog niet mocht weten, over behoorlijk wat wakkere burgers beschikt. Ook steller dezes liet zich verleiden tot enkele beschouwingen.

Sondagegate: Sarkozy en UMP in radicaal-rechts vaarwater

Frankrijks gewezen president Nicolas Sarkozy en vooral zijn inspirator Patrick Buisson zijn de spilfiguren van een peilingschandaal, een “Sondagegate”.  Anticor, een beweging voor corruptiebestrijding heeft klacht ingediend wegens favoritisme en verduistering van openbare fondsen. Miljoenen euro gingen naar honderden opiniepeilingen besteld door Buisson bij zijn eigen bedrijf, wat eerder al tot een enquête van het Rekenhof leidde. De uiterst-rechtse Buisson gebruikte die enquêtes onder meer om Sarkozy nog verder naar rechts te stuwen, met succes. De UMP van Sarkozy trekt op dat rechtse elan naar haar congres.

Rechts Italië: addio Silvio, bis voor Mario

Zeer tegen zijn zin heeft Silvio Berlusconi meegedeeld dat hij bij de verkiezingen van volgend jaar geen kandidaat-premier zal zijn. Daarmee kan de Italiaanse rechterzijde zich herschikken rond ‘technocraat’ Mario Monti. Zo voltrekt zich het scenario uitgewerkt door de rechterzijde van de EU, van Angela Merkel tot Herman Van Rompuy, om van Monti de leider van “gematigd rechts” en de volgende premier van Italië te maken.