2011
STARTUP
10/1

Een hypocrisie te zwaar om dragen

Een Palestijnse staat kan er alleen maar komen op basis van onderhandelingen. Dat is het inmiddels bekende standpunt dat Obama hanteert om alvast een veto in de veiligheidsraad te verantwoorden als de Palestijnen doorzetten met het initiatief om erkend te worden als 194ste lidstaat van de Verenigde Naties (VN). Washington
2011
10/1

Leidt de oprichting van een Palestijnse Staat tot een oplossing voor het Palestijns probleem?

De Palestijnse staat werd 23 jaar geleden al eens uitgeroepen, op 15 november 1988. Niemand die het zich nog herinnert. Ik wel. Ik woonde toen in Dar es Salaam en de Palestijnse ambassadeur organiseerde daar een champagnefuif. Met 103 flessen, zoveel als er landen waren die de staat erkenden. De
2011
10/1

Qatar en de nieuwe krachtsverhoudingen

Het zal u wel al zijn opgevallen dat Qatar een actieve rol heeft gespeeld in de omverwerping van het Qadhafi-regime in Libië. Het waarom van de Qatarese politiek in dit dossier wordt echter niet zo dikwijls belicht in de pers. Qatar is wel een bijzonder land(je). Het is slechts iets
2011
10/1

Enkele gedachten naar aanleiding van de Palestijnse aanvraag voor een staat

Mijn dochter Dina is studente antropologie aan de Columbia universiteit in New York. Ook is zij lid van de organisatie C-SJP wat staat voor Columbia Students for Justice in Palestine (www.columbiasjp.org). Na de twee speeches van president Abbas en Netayahu bij de Verenigde naties op vrijdag de 23ste September, stuurde
2011
10/1

De ‘de-linking’ van Zuid-Amerika

De linkse en sociaal-democratische regimes in Zuid-Amerika kunnen de machtsverhoudingen in de regio grondig veranderen. Vanzelf gaat het echter niet. Dat heeft vooral te maken met de economische realiteit, met de institutionele hinderpalen om het over een totaal andere boeg te gooien en … met de machtsverhoudingen tussen de landen