2010
STARTUP
6/1

De ISRAEL LOBBY: Hoe Het Werkt (deel 3b)

 De brief van 20/9 2001 aan president Bush Jr. na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon op 9/11 (2001).Al 9 dagen na 9/11 kwam de PNAC met een aan president Bush Jr. gerichte open brief, waarin de president ondermeer werd opgeroepen Saddam in Irak met militaire middelen
2010
6/1

De ISRAEL LOBBY: Hoe Het Werkt (deel 3a)

In vorige nummers van Uitpers (nr. 119, april 2010 en nr. 120, mei 2010) werden deel een en twee gepubliceerd van een studie van mr. Drs. J.J. van der Gulik, die eerder al bijdragen leverde voor Uitpers, over de pro-Israëlische lobby in de Verenigde Staten. Hieronder volgt het derde en
2010
6/1

Turkije verliest geduld met EU

Turkije begint zijn geduld te verliezen omdat er maar geen schot komt in de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de Europese Unie, die in 2005 begonnen. Het ongeduld uit zich eveneens in de nieuwe politiek om de relaties met al zijn buren, met wie het tientallen jaren lang ruzie had,
2010
6/1

Israëls nieuw lidmaatschap van de OESO is aanfluiting van het internationaal recht

De toetreding van Israël tot de OESO illustreert nog maar eens dat het Westen de zelf geformuleerde steun aan democratische waarden en mensenrechten weinig ernstig neemt. In plaats van het OESO-lidmaatschap als stok achter de deur te gebruiken verlenen de OESO-landen Israël immuniteit voor grootschalige inbreuken op het internationaal recht,
2010
6/1

Nucleaire deal met Iran

Op 24 mei heeft Iran officieel het Internationaal Atoomenergie Agentschap op de hoogte gesteld van het akkoord over de uitwisseling van nucleaire brandstof dat Teheran een week eerder had afgesloten met Brazilië en Turkije.Inderdaad Brazilië bereikte een overeenkomst in het dossier over het Iraanse uranium dank zij de goede diensten