2009
STARTUP
7/1

De andere kant van Obama’s speech

Barack Obama kreeg de gebruikelijke lof toegezwaaid voor zijn toespraak aan de moslimwereld begin juni vanuit Cairo. Op het eerste zicht lijkt de Amerikaanse president een definitieve streep te trekken onder het catastrofale Bush-beleid in de regio, dat een mislukking was over de hele lijn, diplomatiek en militair.Obama hanteerde alvast
2009
7/1

Waarom de commerciële massamedia Obama blijven prijzen als de redder van de wereldvrede, ondanks de overduidelijke bewijzen van het tegendeel

De recente speech van Obama in Cairo op 4 Juni ll. heeft voorspelbare lofuitingen over de hele wereld met zich meegebracht. Het blijft de kritische waarnemer verbazen hoe dat mogelijk is, die speech was immers een briljante staaltje van bevlogen retoriek zonder inhoud en zonder nieuwe ideeën. Wat er niet
2009
7/1

Obama in Cairo: schoonklinkend, maar gebrek aan fundamenteel respect voor het internationaal recht en humanitaire waarden

De in Cairo uitgesproken redevoering van president Obama bevat veel mooie woorden, maar in wezen ontbreekt het hem aan een fundamenteel gebrek aan respect voor het Internationaal Recht, zowel betreffende de door hem voortgezette bezetting van Afghanistan en het Amerikaanse politiek-militaire optreden aldaar, tav het Midden-Oostenconflict en enkele andere in
2009
7/1

Iran, strijd om de macht binnen het regime

Sedert de presidentsverkiezingen van 12 juni is het woelig in de Iraanse hoofdstad Teheran. Voor- en tegenstanders van de verkozen president Mahmoed Ahmadinejad betogen. De ordediensten slaan hard in op de tegenstanders. Met vele doden tot gevolg. Een nieuwe revolutie in Iran dertig jaar na de islamitische revolutie van 1979
2009
7/1

Sociaal protest in Egypte

In de Egypte groeit de onvrede over de buitenlandse en binnenlandse koers van het autoritaire Moebarak regime. Sinds enkele jaren is er een kleurrijke protestbeweging actief die geregeld van zich laat horen met protestmanifestaties, vakbondsstakingen en sit-ins rond een rijk palet aan thema’s, gaande van de pro-Amerikaanse koers van het