2009
STARTUP
5/1

Camera weer gericht op Somalia

Een conferentie heeft zich op 23 april in Brussel op initiatief van de Verenigde Naties over de toestand in en nabij Somalia gebogen. En die conferentie kwam tot de voor de hand liggende conclusie dat de piraterij bij de Somalische kusten veel te maken heeft met de toestand in dat