2009
STARTUP
1/1

De NAVO en het rakettenschild

In maart 2005 startte de NAVO het Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD) programma. Dit is een lokale bescherming tegen raketten, die uit meerdere niveaus bestaat. ALTBMD wil verschillende lokale (theatre) ruimteschildsystemen tot een coherent netwerk uitbouwen ter bescherming van troepenoperaties.Er zijn wel wat projecten op dit vlak. Er
2009
1/1

De crisis en de internationale veiligheid

Deze crisis is niet het einde van het kapitalisme. Ze is wellicht een serieuze rem op de winstmachine via de beurs. Zullen hierdoor de internationale tegenstellingen niet (nog) meer met militaire middelen worden beslecht?Om in tijden van steeds weerkerende overproductiecrisissen toch een maximum aan kapitaalsaccumulatiemogelijkheden open te houden kwam een
2009
1/1

Voorspellingen National Intelligence Council (NIC) van weinig waarde

Deze maand kwam de Amerikaanse National Intelligence Council (NIC), een strategische denktank, waarin alle Amerikaanse inlichtingendiensten participeren, met zijn voorspellingen over de Globale Trends tot 2025. De NIC voorziet de Amerikaanse regering en de beleidsmakers met zijn rapporten van analyses over de buitenlandse politiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
2009
1/1

Bommen in plaats van een staat voor de Palestijnen

Op 1 mei 2003 overhandigden Amerikaanse ambtenaren namens president George Bush jr. zowel aan de Israëlische premier Ariel Sharon als aan diens Palestijnse collega Mahmoed Abbas een ambitieuze “roadmap” voor vrede. Al eind 2003 zou er een “voorlopige” Palestijnse staat zijn en eind 2005 een “definitieve”. Toen daar niets van
2009
1/1

Universele mensenrechten of culturele mensenrechten

Op 10 december 2008 bestond de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens 60 jaar. De universaliteitsclaim van die van oorsprong westerse mensenrechten botst echter regelmatig met de rechtsnormen buiten het Westen. Zo kennen bijvoorbeeld China en de islam met in totaal meer dan 2 miljard mensen achter zich