2007
STARTUP
4/1

China, een blok tussen andere machtsblokken?

Gustaaf Geeraerts en Jonathan Holslag. Macht of mythe? Achter de schermen van het Chinese groeimirakel. VUBPress, 2006, ISBN 90 5487 400 7, 297 pWat denkt u van de volgende stelling: “Het ligt in de aard van eilandstaten om ervoor te zorgen dat het Euraziatische continent nooit overheerst wordt door één