2007
STARTUP
3/1

Gizenga en Albert II, Primus in Congo

’t Kan vriezen, ’t kan dooien. Op die manier kun je in één zin de gang van zaken in Congo samenvatten enkele maanden na de presidents- en parlementsverkiezingen. De vooruitgang, die Congo verleden jaar gemaakt heeft, kunnen we niet wegmoffelen. Voor het eerst sinds bijna een halve eeuw beschikt het