2007
STARTUP
2/1

Iraniërs nemen afstand van president Ahmadinejad

De Iraanse president Mahmoed Ahmadinejad blijft zich in het nieuws werken. Als het niet is met uitlatingen over het Iraanse kernprogramma, dan met een Holocaust-conferentie in Teheran of, in januari met een reis naar Latijns-Amerika, waar hij onder meer de Venezolaanse president Hugo Chávez ontmoette. Maar ondanks al zijn bravoure
2007
2/1

Libanon: economische hervormingen doen spanningen stijgen

In Libanon blijven de spanningen tussen de regering Siniora en de oppositie van Hezbollah-Amal en de Vrije Patriottische Beweging oplopen. De verwoestende Israëlische oorlog tegen Libanon toont nog altijd zijn destabiliserende gevolgen. Op de achtergrond speelt volgens de oppositie dat de oorlog de politieke machtsverhoudingen heeft veranderd. Ook de economische
2007
2/1

Erkenning van Israël door het Palestijnse volk

“Waarom zouden de Palestijnen hun kwelgeest eigenlijk moeten erkennen? Is dit niet de omgekeerde wereld? Komt dit niet neer op het goedkeuren van diefstal, het ongestraft laten van onrecht, het onderuit halen van datgene wat wij met een mooi woord ethiek en moraal – ofwel de normen en waarden als
2007
2/1

Happy New Year: oorlog in het Midden-Oosten!?

Het afgelopen jaar eindigde, wat oorlog en vrede betreft, in mineur. Met het begin van het nieuwe jaar is meteen alle hoop op verbetering de grond in gebombardeerd.Pessimisme is wat rest. Een democratisch gekozen regering in de Palestijnse Gebieden wordt geboycot door de VS en andere Westerse landen. Sterker, de
2007
2/1

Een gesprek met Ilan Pappé: ‘we hebben een lobby nodig zoals de anti-Apartheidsbeweging destijds’

Een broos staakt-het-vuren houdt stand in de Gaza-strook na bijna vijf maanden ‘Operatie Zomerregen’ van het Israëlische bezettingsleger. De regen van raketten, luchtbombardementen, militaire invallen in de dicht bevolkte gebieden van de voorbije vijf maanden ‘zomerregen’ hebben aan 457 mensen het leven gekost, een kwart van hen kinderen. En er