Eind november en het einde van de tunnel is in zicht. Het Hooggerechtshof wijst de klacht