2006
STARTUP
9/1

VN-Herzieningsconferentie over kleine en lichte wapens mislukt

Eind juni – begin juli kwamen regeringsvertegenwoordigers in New York bijeen om het Actieprogramma inzake kleine en lichte wapens van de Verenigde Naties te evalueren. Het actieprogramma werd vijf jaar geleden opgestart om greep te krijgen op de ongebreidelde verspreiding van lichte wapens, een kanker die steeds verder voort woekert
2006
9/1

Wereldwijde militaire uitgaven laten de kassa’s van de wapenhandelaars rinkelen

De wereldwijde militaire uitgaven voor 2005 bedragen 950 miljard euro. Ze zijn goed voor 2,5% van het bruto wereldproduct. Ze stegen t.o.v. 2004 met 3,4% en met 34% in de periode van 11 jaar 1996 – 2005. Ze komen neer op 137 euro per hoofd van de wereldbevolking De enige
2006
9/1

Arabische en Israëlische meningen over de oorlog

In het Egyptische, Engelstalige weekblad Al Ahram Weekly van 4 augustus schreef de ‘Israëlische Arabier’, Azmi Bishara, een erg bitter commentaarstuk over de agressieoorlog tegen Libanon. Bishara is lid van de Palestijnse politieke formatie ‘Nationaal-Democratische Vergadering’ en zetelt in de Knesset, het Israëlische parlement.Het feit dat ‘Israëlische Arabieren’ aan de
2006
9/1

Dagboek uit Sakhnin

Het is vandaag 10 augustus. Ik wil graag wat schrijven voor Uitpers. De deathline is 28 augustus. Ik heb me suf gepiekerd wat voor artikel dit moet worden. De situatie in het Midden-Oosten is zo dynamisch en verandert iedere dag, daarom ben ik bang dat, wat ik nu schrijf, totaal
2006
9/1

Waarom wil Israël geen vrede?

Een vraag die men, naar aanleiding van de Israëlische offensieven tegen Gaza en Libanon, geregeld kan horen, luidt: “Kan dat nu niet eens stoppen in het Midden-Oosten”?Daarop is zonder problemen met “ja” te antwoorden, maar de echte vraag is waarom de machtigste partij, Israël, geen echte, algemene vrede wil, de