2006
STARTUP
5/1

Millenniumdoelstellingen en ‘gezondheid voor iedereen’

Werkgroep Gezondheid en Millenniumdoelstellingen, ‘Spoedige beterschap… in 2015!? De lange weg naar ‘gezondheid voor allen’’, april 2006, 75 blz., 5 euro. Honderdeenennegentig landen hebben een akkoord ondertekend om tegen 2015 de armoede in de wereld te halveren. Het zijn de zogenaamde millenniumdoelstellingen of een lijst van acht becijferde doelstellingen die
2006
5/1

De ‘positieve rol’ van het Franse kolonialisme in de Maghreb

Ignacio Ramonet (redactie), ‘Le Maghreb colonial’, Le Monde diplomatique, Manière de voir, nr. 86, april-mei 2006, 98 blz., 7,40 euro.Ignacio Ramonet, de directeur van Le Monde diplomatique, is in het archief gedoken van zijn eigen maandblad, dat aan zijn drieënvijftigste jaargang bezig is. Hij heeft daar een aantal zeer goede
2006
5/1

De Marokkaanse koning Mohammed VI is nog steeds ‘notre ami le roi’

Jean-Pierre Tuquoi, ‘’Majesté, je dois beaucoup à votre père…’ France-Maroc, une affaire de famille’, Albin Michel, Parijs, 2006, 250 blz., 19,50 euro, ISBN 2-226-17087-1In de herfst van 1990 barst in Parijs en in de Marokkaanse hoofdstad Rabat een politieke bom. De Marokkaanse monarch Hassan II en zijn minister van Binnenlandse
2006
5/1

Noodtoestand, politieke moorden en toenemende repressie in de Filippijnen

Nu de noodtoestand in de Filippijnen terug is afgeblazen blijven de mensenrechten in de Filippijnen problematisch. De linkse parlementaire oppositie wordt vervolgd en de politieke moorden blijven de volksbeweging bedreigen.Flashback naar 25 februari 1986: Na enkele spannende dagen is het lot van de Filippijnse dictator Ferdinand Marcos bezegeld: Een Amerikaanse
2006
5/1

Nieuwe Volksraad wakkert onrust in Papua aan

De voorbije weken hebben verschillende internationale waarnemers gewezen op het gevaar dat Indonesië’s meest oostelijke provincie Papua (het vroegere Irian Jaya) bedreigt. Niet zozeer de moord op enkele politieagenten op 16 maart tijdens demonstraties van studenten en werknemers van het Amerikaanse bedrijf Freeport, maar wel de onzekerheid rond de pas