2004
STARTUP
5/1

Terreurbestrijding of terroristenkweek?

Sinds 11 september 2001 is de strijd tegen het internationaal terrorisme officieel de absolute prioriteit van de Amerikaanse regering en bij uitbreiding van de Nato. In naam van die strijd voerden ze oorlog in Afghanistan, terwijl George Bush jr. die strijd zelfs inriep tegen Saddam Hoessein – dankzij de Amerikaanse
2004
5/1

Bush’ project voor een ‘Groot Midden-Oosten’

"Deze oorlog is ook een conflict van visies. In hun aanbidding van de macht, hun diepe haat, hun blindheid voor onschuld, zijn de terroristen de opvolgers van de moorddadige ideologieën van de 20ste eeuw. Wij zijn de erfgenamen van de traditie van vrijheid, de verdedigers van het geweten en de
2004
5/1

Bush zakt weg in Midden-Oosten-moeras

April is met 127 Amerikaanse – en een tienvoud aan Irakese – doden de totnogtoe bloedigste maand geweest in Irak. Slecht nieuws voor president Georges Bush, die langzamerhand lijkt weg te zakken in het moeras van het Midden-Oosten. De publieke opinie keert zich van hem af, de Amerikanen worden meer
2004
5/1

The Passion of The Christ in de Arabische wereld

Volgens de BBC is al meer dan één op de tien Amerikanen in de cinema naar Mel Gibsons ‘The Passion of the Christ’ gaan kijken. Nu deze film ook in de Vlaamse zalen loopt, lijken voor- en tegenstanders zich haastig – soms zonder The Passion te hebben gezien – in
2004
5/1

Privéleger huurlingen steunt bezetting Irak

Razende Irakezen reten op 31 maart in Fallujah de lichamen van vier gedode Amerikanen uit elkaar. De Amerikaans-Britse bezetters, en in hun zog heel wat media, toonden zich uiterst verontwaardigd. Ze hadden er geen begrip voor dat de vier werden gedood terwijl de Amerikaanse troepen Fallujah belegerden en er honderden