2003
STARTUP
6/1

VN legitimeren bezetting van Irak

Hoe hard de as Parijs-Berlijn-Moskou ook tegen de Amerikaans-Britse oorlog tegen Irak protesteerde (alhoewel ze tegelijkertijd allerlei logistieke faciliteiten verschafte voor die oorlog), op 22 mei keurde ze zonder meer resolutie 1483 van de Veiligheidsraad goed. Een resolutie die de bezetting legitimeert en legaliseert en de bezetters de controle over
2003
6/1

Brief uit Gaza: de dagelijkse verschrikkingen van de Israëlische terreur

Beste vrienden,Ik schrijf niet dikwijls, want naarmate men meer en meer middenin het onrecht en de absurditeit leeft, krijgt men ten lange laatste de indruk zichzelf te herhalen zonder dat het tot iets leidt.Maar vandaag is de maat méér dan vol. Ik heb er genoeg van in alle talen te
2003
6/1

Schaken in Noord-Irak

Brits-Amerikaanse troepen hebben het regime van Saddam Hoessein uit het zadel gelicht en dat is altijd het belangrijkste objectief geweest voor de Koerden in Noord-Irak. Maar nu komt de paradox. Zolang de Baath-dictatuur in Irak aan de macht was, konden de Koerden genieten van de Brits-Amerikaanse bescherming in een No-fly-zone
2003
6/1

Interview met Paul-Marie de la Gorce

Paul-Marie de la Gorce spreekt in Le Monde Diplomatique van maart 2003 over de optie Powell, die de strijd tegen Al Qaida en Afghanistan wilde aangaan. Daarnaast was er in Washington ook de kliek rond Wolfowitz en Rumsfeld die van in het begin Irak wilden aanvallen. Wijst dat op een
2003
6/1

Het Europees leger en de verovering van markten

"De ideeën van Guy Verhofstadt over een eengemaakt Europees leger komen neer op een wapenwedloop binnen de NAVO, tussen twee machtsblokken die beide op zoek zijn naar internationale invloedssferen. Beide proberen ze het Zuiden eigen versies op te leggen van vrijhandelsakkoorden om zo de dominantie van hun eigen multinationale bedrijven