Het ‘Actieplatform Palestina’, waarin niet gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (NGO’s), solidariteitscomités en vredesbewegingen zich hebben verenigd,