2000
STARTUP
7/1

De watercrisis in het Midden-Oosten: kroniek van een aangekondigde dood

De voorbije jaren blijkt de Israëlische politieke zomer een aantal constanten te kennen. Op het voorplan van de politieke scène staan de schermutselingen tussen de ‘seculiere’ regeringsleider en zijn religieuze coalitiepartijen. Verleden jaar ging het om het openstellen van publieke wegen en het organiseren van zware transporten op de sabbat,
2000
7/1

Assad is dood, leve Assad

Toen destijds de Franse koning overleed, werd vanop het balkon van het paleis geroepen: “De koning is dood, leve de koning!”. Dit om de continuïteit van de monarchie en de staatsorde aan te tonen. Op 10 juni overleed de al jaren lang aan suikerziekte en hartkwalen lijdende Syrische president Hafez
2000
7/1

Nieuwerwetse technologieën: vloek of zegen?

In onze Westerse contreien stemt de snelheid waarmee grensverleggende wetenschappelijke doorbraken zich aandienen ons niet langer tot nadenken. Weinigen onderkennen namelijk de ware draagwijdte van recente ontwikkelingen niet alleen in de genetica, maar evenzeer in relatief nieuwe (én vrij onbekende) vakgebieden zoals de nanoelektronica, nanochemie, nanogeneeskunde en robotica. Veel sterker
2000
7/1

Europese Unie: democratie van de elite

De Europese Unie (EU) staat aan de vooravond van een aantal belangrijke beslissingen. Het al dan niet slagen daarvan, wordt door menig waarnemer zelfs gekoppeld aan op- of ondergang van het Europese project. De hervormingen zijn noodzakelijk in het licht van de komende uitbreiding, die er om allerlei duistere redenen
2000
7/1

De EU en de machtsbalans in Turkije

“De weg naar de Europese Unie gaat via Diyarbakir.” Daarmee gaf de Turkse oud-premier Mesut Yilmaz, half december 1999 aan, dat hij wil dat er Koerdische inspraak in de toekomst van Turkije moet komen. Hij koos positie in de machtsstrijd die er in de Turkse elite is uitgebroken over de