2000
STARTUP
1/1

Russische « hervormers » hervormen verder

De Russische kiezers hadden in december bij de parlementsverkiezingen de keuze tussen diverse soorten « patriotten » die nagenoeg eensgezind achter de oorlog tegen de « terroristen » in Tsjetsjenië staan. Zoals dikwijls het geval is, kregen de felste patriotten van het ogenblik, de « Eenheid » van premier Vladimir Poetin, een premie : deze partij voor
2000
1/1

Ilan Pappe, de gehate doodgraver van Israëls mythen

Ilan Pappe is geen gewone Israëlische burger. “Ik ben de meest gehate Israëli in Israël”, zegt hij over zichzelf zonder enige trots. Pappe behoort tot de toonaangevende Israëlische “nieuwe historici”, die sedert de jaren 1980 aan de hand van de toen opengestelde staatsarchieven over de “Onafhankelijkheidsoorlog” van 1948 de mythen
2000
1/1

Amnesty op één lijn met Washington tegen Irak

Recht op leven is één van de meest elementaire rechten van de mens en is dan ook als dusdanig opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 3 daarvan luidt: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. In Irak wordt
2000
1/1

Het wordt ‘socialisme of barbarij’, zei Rosa Luxemburg. En waar staan we in 2000?

Ziedaar 2000, het verlengde (of einde) van de 20ste eeuw. De mondialisering die haar stempel drukt op de laatste fase van die eeuw, betekent voor een zeer groot deel van de wereld een balkanisering, een veelheid aan conflicten, terwijl de kern van het imperialistisch kamp de methodes raffineert om ervoor
2000
1/1

De militaire ambities van de Europese Unie

Op de Europese top in Helsinki zijn er afspraken gemaakt voor de oprichting van een Europese interventiemacht. Het Europese economische blok krijgt hiermee eindelijk zijn militaire arm. Toch is er nog geen sprake van een echt leger. NAVO-trouwe lidstaten, noch neutrale EU-landen willen daarvan weten. België en Frankrijk gaan het