19 September 2020

136 landen willen uraniumwapens in 2008 hoog op de agenda van de VN, België niet

Brussel, 7 december 2007- De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met een overweldigende meerderheid van landen een Resolutie aanvaard die de internationale gemeenschap vraagt om verder onderzoek te doen naar de effecten op de gezondheid ingevolge het gebruik van wapens met verarmd uranium.
Op 5 december 2007 stemden 136 VN-landen tijdens de Algemene Vergadering voor een Resolutie dewelke aan de VN-lidstaten en aan internationale organisaties vraagt om een rapport over de effecten van het gebruik van uraniumwapens aan de 63ste zitting van de VN-Algemene Vergadering over te maken. Deze Resolutie werd ingediend door Indonesië in naam van de Beweging van Niet-Gebonden Landen en kreeg reeds op 1 november 2007 de
goedkeuring van 122 geregistreerde stemmen.
Deze goedkeuring toonde aan dat een overgrote meerderheid van landen de noodzaak inziet van een wereldwijd onderzoek naar de besmetting van slagvelden en naar de mogelijke slachtoffers van het gebruik van wapensystemen en munitie die verarmd uranium bevatten. Op 1 november 2007 waren in het VN-Eerste Komitee reeds 122 landen voorstander van de
Resolutie. De stemuitslag van 5 december garandeert dat de kwestie van munitie en met verarmd uranium in 2008 hoog op de agenda van de VN zal staan.
Onder de landen die voor de Resolutie stemden bevinden zich: Duitsland, Italië, Ierland. Sommige voorstanders van de Resolutie blijken uraniumwapens in het arsenaal te hebben: Indië, Pakistan, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Thaïland en Saoedi-Arabië.
De landen die tegenstemden zijn: Nederland, Israël, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Tsjechische Republiek. Onder de landen die op 5 december afwezig waren, bevonden zich Frankrijk en China, beiden bezitters van uraniumwapens.

36 landen onthielden zich. De lobbying via een ‘Gezamenlijk communiqué van wetenschapsmensen’ heeft spijtig genoeg niet kunnen verhinderen dat België zich onthouden heeft over de Resolutie. Nochtans is België het eerste land dat dit jaar een wet publiceerde tegen elk gebruik van uranium in munitie en pantserplaten. Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel is misnoegd over dit stemgedrag van de Belgische delegatie in de VN. We betreuren ook het feit dat verschillende NAVO-landen deze VN-Resolutie niet wensten te ondersteunen. De goedkeuring van de Resolutie geeft de VN een duidelijk mandaat voor actie en is een belangrijke stap in het bewustwordingsproces dat regeringen wapens met verarmd uranium uit voorzorg wettelijk dienen te verbieden. Bij inzet op het slagveld bezoedelen deze wapens het milieu met fijne stofdeeltjes die zowel chemisch toxisch als radioactief zijn. De wapens werden in Irak en de Balkanlanden gebruikt. In Italië krijgen soldaten die ziek
werden van besmetting met verarmd uranium een schadevergoeding uitbetaald. Dit is ook het geval voor overleden militairen met als doodsoorzaak de besmetting met verarmd uranium.

Friends of the Earth

(Uitpers, nr. 93, 9de jg., januari 2008)


Friends of the Earth Vlaanderen en Brussel vzw
K. Maria-Hendrikaplein 5-6,
9000 Gent
websites: www.motherearth.org/du – www.bandepleteduranium.org

VN-Resolutie ‘Effects of the use of armaments and ammunitions containing
depleted uranium’: A/C.1/62/L.18/Rev.1;
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/C.1/62/L.18/rev.1

Voor een overzicht van de stemuitslag, zie
http://www.bandepleteduranium.org/en/a/152.html

Voor de tekst van de Belgische wet:
http://www.motherearth.org/du/wet_20_06_07.pdf.Vlaanderen en Brussel vzw
K. Maria-Hendrikaplein 5-6,
9000 Gent
websites: www.motherearth.org/du – www.bandepleteduranium.org

VN-Resolutie ‘Effects of the use of armaments and ammunitions containing
depleted uranium’: A/C.1/62/L.18/Rev.1;
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/C.1/62/L.18/rev.1

Voor een overzicht van de stemuitslag, zie
http://www.bandepleteduranium.org/en/a/152.html

Voor de tekst van de Belgische wet:
http://www.motherearth.org/du/wet_20_06_07.pdf.

Print Friendly, PDF & Email
Visited 2 times, 1 visit(s) today
Geschreven door Friends of the Earth
×