100 maal Uitpers: een prestatie. Tijd voor reflectie over de toekomst

Nummer 100, indrukwekkend dat Uitpers het al zolang volhoudt. Uitpers doet wat de media in een échte democratie horen te doen. Kritische analyse, daar gaat het over, en dat vanuit een sociaal en progressief denken. Ik heb Uitpers sinds de eerste dag gevolgd en er af en toe ook graag aan meegewerkt.

Deze prestatie is voor een groot deel toe te schrijven aan een kleine groep toegewijde medewerkers, waaronder ik graag Paul Vanden Bavière vermeld. Maand na maand houdt hij al jaren de fakkel brandend. Proficiat. Inhoudelijk valt er volgens mij aan Uitpers niets te verbeteren. Om het met de titel van een gruwelijk hitje van een paar jaar terug te zeggen: “Wij zijn goed bezig”. OK, genoeg met bloempjes gesmeten. Uitpers staat voor kritische analyse, laat ik dat even toepassen op Uitpers zelf.

De website zou best wat klantvriendelijker kunnen, onder andere door het aantal clicks te beperken. Waarom klikt bijvoorbeeld de link in de maandelijkse mail met de inhoudstafel niet rechtstreeks naar de betrokken artikels? Dit is géén onbelangrijk detail. Zoals elk progressief denker in Vlaanderen ondervindt is Uitpers niet alleen op de markt. Zelfs ik kom er niet toe alle artikels van Uitpers te lezen, laat staan van de talloze andere binnen- en buitenlandse nieuwssites die ik in mijn mailbox krijg. Snelle toegang tot die artikels die me persoonlijk interesseren is de boodschap.

Ook de search engine kan beter, zowel per thema als per auteur. Graag zou ik ook de map met links wat uitgebreid zien. Er zijn heel wat andere binnen- en buitenlandse nieuwssites die qua profiel met Uitpers compatibel zijn. Vlaanderen heeft daarnaast ook nog steeds een aantal papieren publicaties. Ook hier zou best wat meer samenwerking mogen.

Het is voor Uitpers ook belangrijk om duidelijke streefdoelen te bepalen. Vlaanderen is ondanks de taalgemeenschap met Nederland, niet interessant voor de Nederlandse internetgebruiker. Daarvoor liggen de tradities en gebruiken te ver uit elkaar. Het doelpubliek is dus beperkt tot het progressief denkende deel van de Vlaamse bevolking. Dat is niet zoveel.

Is het dan wel productief om zoveel artikels per maand te publiceren? Te meer, daar dezelfde thema’s dikwijls in gelijkaardige termen worden besproken in andere nieuwssites. Een of ander vorm van coördinatie zou dus nuttig zijn.

Een uitstekende nieuwssite als www.zmag.org of www.alternet.org in de VS hebben een doelpubliek dat procentueel overeenkomt met dat van Vlaanderen. In absolute cijfers maakt dat echter een groot verschil. Deze sites zijn dus leefbaar omwille van de schaal van het eigen land (en hebben dan nog het voordeel van het Engels als lingua franca van de 21ste eeuw). Uitpers heeft dat schaalvoordeel niet.

Een idee tussendoor. Alternet is een site die geen eigen artikels publiceert maar als verzamelluik dient voor de honderden degelijke progressieve publicaties die de VS rijk zijn. Iets dergelijks zou in Vlaanderen ook wel mogen. Ook qua vormgeving vind ik Alternet en ZNet goede voorbeelden. De huidige lay-out van Uitpers is een beetje … wel, euh, saai.

Ik ben zelfs slecht geplaatst om het volgende te zeggen vermits ik zelf ook maar een deel van de Uitpers artikels lees. Toch waag ik me er aan te stellen dat de maandelijkse lijst artikels te lang is. Dat werkt contraproductief naar nieuwe lezers. Een bundeling van de artikels per thema zou dat al voor een deel kunnen verhelpen.

Ben ik te kritisch? Ach nee, dit zijn allemaal bemerkingen over de vorm, niet over de inhoud.

Ik hoor de lezer al denken, dat een upgrading van de website niet gratis is. Juist. Bovendien moet een dergelijke site onderhouden worden. Waarom geen vorm van sponsoring overwegen? Er moeten best wel progressief denkende mecenassen te vinden zijn. Wie niet waagt, niet wint. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de inhoud.

Op naar nummer 200!

(Uitpers, nr 100, 9de jg., juli-augustus 2008)

Print Friendly, PDF & Email

Visited 167 Times, 1 Visit today

Tags :

zie ook