Trump’s trouwe achterban

VS-president Donald Trump zou zich ernstig zorgen moeten maken over al die onthullingen op de impeachment zittingen van het Huis van Afgevaardigden. Die leveren immers sterke aanwijzingen over de parallelle diplomatie waarin Trump als een klassieke zakenman vindt dat “voor wat hoort wat”. In dit geval dat Oekraïne in ruil voor geld een onderzoek opent naar de zoon van rivaal Joe Biden. Maar hoeft Trump zich daar wel erg zorgen over te maken?

In blok

Vooreerst: impeachment kan maar slagen als de Senaat daar een meerderheid van 60 (op 100) voor levert. Daar hebben de Republikeinen het voor het zeggen en die blijven als één blok achter Trump staan. Ze zijn mogelijk niet altijd overtuigd van zijn onschuld (waar zijn de harde bewijzen, aldus hun stelling), maar ze hebben schrik voor hun zetel. Wie tegen Trump ingaat, kan het bij zijn kiezers vergeten. Want die staan wel als een blok achter hùn president.
Waarom de Democraten zich daar dan zo in vastbijten? Misschien in de hoop dat de meerderheid van de kiezers inziet dat een president die zich zo misdraagt, moet afgezet worden. Maar dat lukt niet zo goed. Zeker, een belangrijk deel van de VS-bevolking ziet Trump ook zonder dat niet zitten. Maar zelfs al is dat een meerderheid, het is mogelijk niet genoeg om diens herverkiezing te beletten gezien het kiesstelsel met kiesmannen. In 2016 had Trump geen meerderheid van stemmen, wel van kiesmannen.

Wat dan nog

Trumps eigen achterban ziet helemaal geen graten in zijn gedrag. Een president die zijn eigen diplomatiek corps voor schut zet door onder andere gevoelige diplomatieke dossiers aan zijn persoonlijke advocaat te geven, met goedkeuring van zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Moet blijkbaar kunnen. Een president die naast zijn diplomaten ook de legerleiders verrast met o.m. de plotse ommekeer in Syrië waar hij de Koerden en hun bondgenoten aan de Turkse heerser Erdogan uitlevert? Of een marinier weer in dienst doen nemen die schuldig is bevonden aan oorlogsmisdaden in Irak, tegen de minister van Marine in, die dan ontslag neemt?
Het mag dan nog allemaal waar zijn, wat dan nog? De president liegt al sinds zijn kandidatuurstelling onafgebroken, maar het stoort die achterban niet. Die lezen geen kranten als de New York Times, ze kijken bij voorkeur naar Fox News en co en krijgen via sociale media alleen ‘informatie’ die hen staaft in de overtuiging dat Trump slachtoffer is van een heksenjacht. Dit is een ruime achterban in een gesloten circuit. Het is tekenend dat verscheidene Democratische parlementsleden bezorgd zijn dat het impeachment gedoe hen kiezers zal kosten.

Trumpiaanse justitie

Drie jaar geleden waren er ook hier bij links stemmen te horen dat Trump, Clinton, Obama allemaal niet zoveel verschil uitmaakte, allemaal VS-imperialisme, kijk maar naar de oorlogen van Obama en diens minister Clinton. Trump, hoogstens een passage van 4 jaar zonder ingrijpende veranderingen, was een populaire stelling. Voorbijgaand? Op één vlak is dat alvast niet waar: justitie.
Trump heeft in het Hooggerechtshof gezorgd voor een reactionaire meerderheid van 5 op 9. De 86-jarige rechter Ruth Bader Ginsburger heeft een broze gezondheid; indien zij wegvalt terwijl Trump nog president is, wordt dat 6 op 9. En als Trump er nog vier jaar kan bijdoen, komen we wellicht op 7 tegen 2. Een reactionair Hooggerechtshof inzake racisme, abortus, rechten van vrouwen homo’s enz. voor een ganse generatie.
De scheiding der machten? Intussen heeft Trump ook 158 rechters bij de federale hoven van beroep aangeduid, dat is een vierde van het totaal. Dus alleen al op justitie is er een langdurig Trumpiaans impact. Dit wil zeggen dat de Trumpwereld met zijn leugens en fake news zich ook stevig inwortelt in justitie. En dat maakt wel degelijk groot verschil.

Pence

Tenslotte: een impeachment van Trump zou betekenen dat vice-president Mike Pence hem opvolgt. Deze sinistere figuur is in geen enkel opzicht beter dan Trump, in sommige opzichten, met zijn evangelistische achterban, nog erger.
 

Print Friendly, PDF & Email

Visited 295 Times, 1 Visit today

Tags :
Freddy De Pauw

Freddy De Pauw was van 1972 tot 2002 redacteur buitenland bij De Standaard. Hij volgde jarenlang Centraal- en Oost-Europa, een groot deel van Azië (o.m. China) en Italië. Hij publiceerde o.m. bij het Davidsfonds Volken zonder Vaderland’ over de ‘etnische kwesties’ in Centraal- en Oost-Europa; De firma maffia; Italië, moeder van alle smeer; Russische mafija; Handelaars in mensen; Maffia in België en Handelaars in nieuws – over trends in de berichtgeving. Werkt sinds de start in 1999 mee aan Uitpers.

zie ook