Geboortecijfers met veel M/minder V

In grote delen van de wereld duikt een ernstig demografisch probleem op: een mannenoverschot. Met de verspreiding van technieken om al snel het geslacht van een foetus vast te stellen, zijn er steeds meer gevallen van selectieve abortus. Het is zelden om een jongetje weg te halen, in miljoenen gevallen gaat het om een meisje. Vrouwen zijn voor veel ouders dus nog altijd minderwaardig. Demografen berekenen dat er door die praktijken wereldwijd 117 miljoen vrouwen "ontbreken", van wie 68 miljoen in China en 42 miljoen in India.

corbyn

De neerslag van Corbyn

Met de zege van Jeremy Corbyn aan het hoofd van de Britse Labourpartij heeft al wat links is in Europa weer nieuwe moed gekregen. Na de ontgoocheling van deze zomer over de draai van het Griekse Syriza is dat wel meer dan welkom. Links in Europa kreeg dit jaar al enkele opstoten van enthousiasme maar bijna evenveel koude douches. Deze keer gaat het om een historische massapartij in een van de grootste lidstaten van de EU, een partij die kans maakt om er over te regeren. En het gaat om een leider die niet door een apparaat maar wel door de basis van zijn partij is geplebisciteerd, tegen het partijapparaat in. Redenen om weer vertrouwen te krijgen in de kansen van links in Europa.

neoliberalismestop

Antikapitalisme of antineoliberalisme?

Het kapitalisme is het dominerende economisch systeem op onze planeet, het enige. Het wordt vandaag gekenmerkt door ernstige crisissen, stagnatie en invraagstelling. Sommige landen verklaren zich wel socialist (Cuba, Venezuela en China), maar ook zij zijn op zoek naar buitenlandse investeringen, geven hun instemming voor het inrichten van vrijhandelszones en stimuleren de expansie van de privé sector.

daeshtoyota

Westerse hypocrisie

De droefheid en het verdriet van de burgers bij de moorddadige aanslag in Parijs zijn oprecht. Maar deze van de westerse regeringen bulken van de hypocrisie en het cynisme. Het zijn krokodillentranen waarmede ze hun verantwoordelijkheid en medeplichtigheid verdoezelen voor de geboorte en de groei van de barbaarse IS. Hun schepping is uitgegroeid tot een wreedaardig monster. De wapenuitvoer naar de regio wordt er niet minder op.

davos2016

Davos staat voor ongelijkheid, miserie, oorlog

De machtigen der aarde hebben elkaar weer 's ontmoet in Davos, zoals elk jaar nu al voor de 45ste maal. De Davos-acteurs blijven hun machtsgreep vergroten. De elite die in Davos bijeenkomt zorgt voor de hyperconcentratie van de rijkdom en de utbreiding van de armoede. Verzet en opstand tegen de wereldorde van de rijken groeit echter ook.

bxlMa16

Terreur in tijden van mondialisering

Van San Bernardino over Brussel tot Jakarta, en verder.  De terroristen van Daesh (IS) vegen grenzen weg, niet alleen die tussen Syrië en Irak. Hoe deze mondiale  terreur van kamikazes te bestrijden?  Dit is gerichte, uiterst-rechtse, massaterreur: massa aan daders en aanhang, massa aan slachtoffers.  Na Brussel komen er nog. We mogen daar niet leren mee leven. Maar hoe. Voorlopig is de strijd ongelijk. Tegen de kamikazes forse taal gebruiken, zet geen zoden aan de dijk. De buitengrenzen van Europa afsluiten, de binnengrenzen weer dichtdoen?  Een illusie. Nog meer bombarderen? Tegenterreur levert Daesh alleen maar meer rekruten op.

fransiscus

Paus laakt laffe wereldleiders

Dat er in het Vaticaan een nieuwe wind waait, blijkt nogmaals uit de verwijten die paus Franciscus de wereldleiders naar het hoofd slingerde tijdens zijn bezoek aan Bolivia. Verwijten die ook van toepassing zijn op wat de wraakzuchtige Europese leiders zonder enig mededogen zopas met Griekenland deden: een land ten gronde richten terwijl ze onbekwame en roekeloos speculerende bankiers met duizenden miljarden euro’s verwennen. Euro’s die worden betaald door de gewone Europese belastingbetalers die niet kunnen genieten van dadingen en andere fiscale gunstregimes. De paus sprak overigens zijn sympathie voor Tsipras uit - iets waar de Europese christen-democraten, te beginnen met de CD & V in België, laat staan de Europese Volkspartij (EVP), blijkbaar geen enkele boodschap aan hebben.

 

Het verhaal van een garagekollektief

Voorpublicatie uit het boek van Walter Lotens: De cooperatie tussen realiteit en utopie'

(verschenen bij Lannoo, 2013, voor een bespreking zie de rubriek boekbesprekingen)


‘Garagekollektief De Krikker werd in onze hoogdagen met “k” geschreven’, zegt
Bob Docx lachend. ‘Zoals drukkerskollektief De Wrikker of kommune. Dat
zegt trouwens iets over onze achtergrond.’

En inderdaad: de wieg van De Krikker stond ook ergens in Volkshogeschool
Elcker-Ik. Bob Docx is zoals Joost Van Langendonck 63 jaar. Beiden behoren tot
de generatie van de babyboomers en mei ’68-ers. Hun respectievelijke kinderen,
de coöperaties De Wrikker en De Krikker, werden kort na elkaar geboren, in
1975 en 1981. De ‘k’ is weer een ‘c’ geworden. De progressieve spelling is intussen
gedateerd, maar het gedachtegoed is blijven bestaan en heeft een plaats verworven
in het economische circuit van vandaag.

 

ferdinand domela nieuwenhuis

Domela Nieuwenhuis, een messias van het proletariaat

Hij zag er uit als een christus-figuur, en werd in arbeiderskringen ook jarenlang als “verlosser” vereerd. Hij zat in Nederland een gevangenisstraf uit wegens majesteitsschennis, en was een tijd 'persona non grata' in Frankrijk, Duitsland én België. Hij correspondeerde en/of polemiseerde met Marx en Multatuli, met Kropotkin en Kautsky, met een indrukwekkende waaier van andere historische namen. Hij begon als predikant, en bleef een prediker, ook als socialist en later anarchist. Zijn eigengereidheid dwong vaak bewondering af; maar even vaak vervreemdde zij hem van vroegere strijdmakkers. Hij stierf als politieke eenzaat, maar werd door duizenden naar zijn laatste rustplaats begeleid.
Dat was Ferdinand Domela Nieuwenhuis, monument in de geschiedenis van het Nederlandse socialisme, die nu eindelijk – en welverdiend - ook een monument van een biografie heeft gekregen. Met dank aan de Groningse historicus Stutje, die eerder al uitpakte met een stevige biografie van een andere tegendraadse linkse voordenker, Ernest Mandel.

Davos-2014

Davos: de top van de rijken

Hoog in de Zwitserse bergen greep de jaarlijkse hoogmis plaats van de economische en financiële elite. Het is de bijeenkomst van de bazen en vertegenwoordigers van de grootste concerns, van politieke leiders, wetenschappers en opiniemakers. In totaal waren ze dit jaar met 2600 veilig in het tot vesting ongebouwde luxe hotel 'Intercontinental' van Davos: kostprijs 125 miljoen euro, beschermd door prikkeldraad versperringen, politiecordons en het Zwitserse leger.