asiel

Nederlands asielbeleid wordt “humaner”

Recentelijk is veel te doen geweest over de via RTL uitgelekte aanpassingen van het asielbeleid door het Nederlands kabinet [1], dat zou leiden tot een ''humaner asielbeleid''. [2] Althans, zo wordt het in de media [3] gepresenteerd. Wanneer men echter de plannen nader beschouwt, valt er weinig ''humaans'' in te herkennen. Sterker nog, het lijkt [en is] nog inhumaner dan voorheen. Want voornamelijk wordt er gesproken van een ''zwaarder regime'' dan de huidige reeds zware vreemdelingendetentie. [4] Dat is volgens mij een van de speerpunten.

Het verhaal van een garagekollektief

Voorpublicatie uit het boek van Walter Lotens: De cooperatie tussen realiteit en utopie'

(verschenen bij Lannoo, 2013, voor een bespreking zie de rubriek boekbesprekingen)


‘Garagekollektief De Krikker werd in onze hoogdagen met “k” geschreven’, zegt
Bob Docx lachend. ‘Zoals drukkerskollektief De Wrikker of kommune. Dat
zegt trouwens iets over onze achtergrond.’

En inderdaad: de wieg van De Krikker stond ook ergens in Volkshogeschool
Elcker-Ik. Bob Docx is zoals Joost Van Langendonck 63 jaar. Beiden behoren tot
de generatie van de babyboomers en mei ’68-ers. Hun respectievelijke kinderen,
de coöperaties De Wrikker en De Krikker, werden kort na elkaar geboren, in
1975 en 1981. De ‘k’ is weer een ‘c’ geworden. De progressieve spelling is intussen
gedateerd, maar het gedachtegoed is blijven bestaan en heeft een plaats verworven
in het economische circuit van vandaag.

 

Image 7

Radicaal linkse partijen in de EU: een sterkte of een zwakte?

De crisis duurt inmiddels zo’n vijf jaar. Hoewel ze begon in de Verenigde Staten, kreeg de Europese Unie er al zeer snel mee af te rekenen. Ierland, Griekenland, Spanje en Portugal werden bijgestaan door de ‘troïka’ om hun schuldenlast te beheren en de Euro niet in gevaar te brengen. Maar ook de andere Lidstaten, zonder behoefte aan noodmaatregelen, gingen op de begrotingsrem staan en begonnen te sleutelen aan hun arbeidsrecht. Ondertussen bedraagt de werkloosheid in de EU 11 %, de jeugdwerkloosheid 23 %, en bijna een kwart van de bevolking leeft met een armoederisico. Wie, op een enkele uitzondering na, hier géén voordeel uit haalt is de radicaal linkerzijde. Waarom is het vertrouwen in hun oplossingen zoek? En wat zijn hun oplossingen?

Wilders

Marokkanendebat in Nederland/Nacht der Schande/Tweede Kamer legitimeert allochtonenhaat

In de nacht van 4 op 5 april is in Nederland het dieptepunt in de na oorlogse parlementaire geschiedenis bereikt. Op instigatie van de racistische PVV is namelijk een debat gevoerd, het zogenaamde ''Marokkanendebat'' waarbij een directe link werd gelegd tussen criminaliteit en een bevolkingsgroep. Weliswaar heeft de PVV geen enkele parlementaire steun gekregen (alle Tweede Kamerleden, behalve de PVV ers stemden tegen), maar het feit, dat uberhaupt door de Tweede Kamer is toegelaten, dat hierover een debat is gevoerd, is al kwalijk genoeg.

paus

Katholieke Kerk volhardt: opnieuw reactionaire paus

De media onderbraken er hun uitzendingen voor. Witte rook uit het Vaticaan. VRT-gelegenheidscommentator Rik Torfs was enthousiast: "Een duidelijke breuk met het verleden". Wie is die man die iedereen even later te zien kreeg? Een man met een specifieke kijk op de maatschappij en met een Argentijns 'verleden'.

 

 

imagesCA3XD8SY

Onwetende aspirant-leraren. Hoe zou dat komen

Als we een enquête onder leerkrachten in opleiding mogen geloven, is het erg droevig gesteld met de algemene kennis in die groep. We geloven het, het was zelfs voorspelbaar. Ze is een gevolg van veel processen, waaronder de inhoud van het onderwijs zelf en de evolutie van de media. Men oogst wat men zaait. Maar vinden onze overheden dat wel erg?

 

 

DepardieuPutin

Gerard en Vladimir delen een passie

De oorspronkelijk Franse acteur Gerard Depardieu kan dus voortaan de wereld rondreizen met een paspoort van de Russische Federatie (als: Жерар Ксавье Депардьё). Hij is alvast zijn fan Vladimir Poetin president van die Federatie, persoonlijk gaan bedanken voor deze gunst die hem moet toelaten amper 13% belasting op zijn inkomen te betalen. Hij heeft nog meer vrienden in de Federatie: Ramzan Kadyrov, president van Tsjetsjenië bij de gratie van Poetin, chef van een militie bedrijvig in ontvoeringen, afpersingen, folteringen en moorden.

scheiding-kerk-en-staat

Kerk en staat in Italië – en Europa

De bezorgdheid over de evolutie in Egypte en Tunesië, waar de politieke islam oprukt, is volkomen terecht. Scheiding van kerk en staat lijkt de meeste Europeanen vandaag een democratische evidentie. En toch is er enige reden tot bezorgdheid in Europa. In Italië werpen Vaticaan en de katholieke hiërarchie zich volop in de strijd voor Mario Monti. In Rusland illustreerde het proces tegen Pussy Riot de nauwe band tussen Kremlin en orthodoxe patriarch. In Griekenland blijft de orthodoxe kerk ook in crisistijden van alle privileges genieten.

erichobsbawm

Eric Hobsbawm: een groot historicus en denker gaat heen

Eric Hobsbawm (1917 - 2012) één van de meest leidinggevende historici van de 20ste eeuw is op 1 oktober in Londen overleden op 95-jarige leeftijd. Zijn vierdelige geschiedenis van Europa, van de Franse Revolutie tot de val van de Sovjet-Unie, is een standaardwerk voor iedereen die de moderne Europese geschiedenis wil doorgronden. Hij was een briljant academicus die generaties historici heeft beïnvloed.

ferdinand domela nieuwenhuis

Domela Nieuwenhuis, een messias van het proletariaat

Hij zag er uit als een christus-figuur, en werd in arbeiderskringen ook jarenlang als “verlosser” vereerd. Hij zat in Nederland een gevangenisstraf uit wegens majesteitsschennis, en was een tijd 'persona non grata' in Frankrijk, Duitsland én België. Hij correspondeerde en/of polemiseerde met Marx en Multatuli, met Kropotkin en Kautsky, met een indrukwekkende waaier van andere historische namen. Hij begon als predikant, en bleef een prediker, ook als socialist en later anarchist. Zijn eigengereidheid dwong vaak bewondering af; maar even vaak vervreemdde zij hem van vroegere strijdmakkers. Hij stierf als politieke eenzaat, maar werd door duizenden naar zijn laatste rustplaats begeleid.
Dat was Ferdinand Domela Nieuwenhuis, monument in de geschiedenis van het Nederlandse socialisme, die nu eindelijk – en welverdiend - ook een monument van een biografie heeft gekregen. Met dank aan de Groningse historicus Stutje, die eerder al uitpakte met een stevige biografie van een andere tegendraadse linkse voordenker, Ernest Mandel.