rijkdombeheren

Superrijken nog sneller rijker

De Boston Consulting Group (BCG) gaf op 20 juni 2015 het jaarlijks Global-Wealth-Report vrij waarin men kan lezen dat het wereldwijde financiële privé-kapitaalvermogen (exclusief bedrijfsvermogen, luxe goederen en immobiliën) voor de periode 2013- 2014 gestegen is met ongeveer 17,5 biljoen en nu de som van 164,3 biljoen dollar heeft bereikt.

nigeria

Zoveel Charlies, zo weinig Bagas

Zoveel Charlies! Wat een enthousiasme. Hoe komt het toch dat de oplage van Charlie Hebdo slechts 60.000 exemplaren was? Heeft Charlie de fiscus voor de aap gehouden? Of zitten er tussen al die Charlies van vandaag valse Charlies? Hoe dan ook, er klopt iets niet. Er is geen brevet voor ‘Je suis Charlie’, er zijn geen auteursrechten, dus kan ieder die daar zin in heeft zich ineens Charlie proclameren. Uit naam van een persvrijheid waarmee verscheidene prominente deelnemers aan de “marsen tegen de haat” dagelijks hun gat afvegen. Maar o zo weinig marsen voor zoveel andere slachtoffers van islamistische moordlust, onder wie de mensen van Baga en omgeving in Nigeria. En zoveel anderen.

Leren de media iets uit het Chilcot-rapport?

Leren de media iets uit het Chilcot-rapport?

Het Chilcot-rapport sprak zich enkel uit over de verantwoordelijkheid van de Britse regering, meer bepaald eerste minister Tony Blair, voor de oorlog tegen Irak in 2003. Ook de Britse media dragen echter een zware verantwoordelijkheid. Met hun bijna unanieme pro-oorlogsretoriek negeerden zij volkomen de argumenten van de vredesbeweging, die door het Chilcot-rapport volledig bevestigd worden.

podemos

Grootschalige corruptie in Spanje stuwt Podemos naar verkiezingswinst

Ze zijn bijna niet bij te houden, de nieuwe schandalen die dag na dag opduiken in de pers. Daardoor slaat de traditionele apathie van de Spaanse burger stilaan om in weerzin, waar de nieuwe politieke partij Podemos garen bij spint.

Wilders

Marokkanendebat in Nederland/Nacht der Schande/Tweede Kamer legitimeert allochtonenhaat

In de nacht van 4 op 5 april is in Nederland het dieptepunt in de na oorlogse parlementaire geschiedenis bereikt. Op instigatie van de racistische PVV is namelijk een debat gevoerd, het zogenaamde ''Marokkanendebat'' waarbij een directe link werd gelegd tussen criminaliteit en een bevolkingsgroep. Weliswaar heeft de PVV geen enkele parlementaire steun gekregen (alle Tweede Kamerleden, behalve de PVV ers stemden tegen), maar het feit, dat uberhaupt door de Tweede Kamer is toegelaten, dat hierover een debat is gevoerd, is al kwalijk genoeg.

PC220781

Bedenkingen bij honderd jaar Eerste Wereldoorlog

Leer het verleden als je de toekomst wil kennen … (Confucius) ‘Gezien universele en duurzame vrede slechts mogelijk zijn indien ze berusten op sociale...

Basisinkomen van de baan?

Goed nieuws: Groen laat het basisinkomen vallen! Er werd heel lang getwijfeld, heel lang gediscussieerd. Zo hoort het ook in een politieke partij die standpunten...

De ethiek van de rijken

Mooie herfstkleuren zijn het, maar het wordt donker, grijs, nat ... en dan weet je het: oud en nieuw komt er aan. Maar eerst:...
Lucas

Keulen en elders: Niet blind blijven

Marieme Helie Lucas (Algerijns sociologe, stichter en ex-coördinator van het internationale solidariteitsnetwerk ‘Vrouwen en islamitisch recht’)
 Laten we niet blind zijn voor de realiteit. Op oudejaarsnacht werden talrijke vrouwen aangerand op straat. De vrouwen werden seksueel misbruikt, gelijktijdig, in een tiental steden, vooral in Duitsland, maar ook in Oostenrijk, Zwitserland, Zweden en Finland. Honderden vrouwen hebben klacht ingediend voor misbruik, diefstal en verkrachting. De misdrijven werden gepleegd door jonge mannen uit de Magreb en het Midden-Oosten (migranten, asielzoekers, recente vluchtelingen, andere…).
De reacties lieten zich raden: feiten werden miskend, de internationale coördinatie en de omvang van de feiten werden zo lang als mogelijk achtergehouden door de regeringen, de politie en de media. Eens te meer werden de rechten van vrouwen opgeofferd aan de sociale vrede.

Image 7

Radicaal linkse partijen in de EU: een sterkte of een zwakte?

De crisis duurt inmiddels zo’n vijf jaar. Hoewel ze begon in de Verenigde Staten, kreeg de Europese Unie er al zeer snel mee af te rekenen. Ierland, Griekenland, Spanje en Portugal werden bijgestaan door de ‘troïka’ om hun schuldenlast te beheren en de Euro niet in gevaar te brengen. Maar ook de andere Lidstaten, zonder behoefte aan noodmaatregelen, gingen op de begrotingsrem staan en begonnen te sleutelen aan hun arbeidsrecht. Ondertussen bedraagt de werkloosheid in de EU 11 %, de jeugdwerkloosheid 23 %, en bijna een kwart van de bevolking leeft met een armoederisico. Wie, op een enkele uitzondering na, hier géén voordeel uit haalt is de radicaal linkerzijde. Waarom is het vertrouwen in hun oplossingen zoek? En wat zijn hun oplossingen?