Brexit2

Corbyn gaat soft

Nu de Europese Commissie haar Brexit-voorstel in juridisch termen heeft omgezet, laait dit moeilijke debat weer in alle hevigheid op. Neen, zegt Theresa May...
acosta

Portugal: PS-regering

De leider van de PS van Portugal, Antonio Costa, werd door de president gevraagd om een regering te vormen. Deze stap heeft heel wat om het lijf gehad. Eerst vroeg de president aan de grootste parlementaire fractie om een regering te vormen. Het gaat om een kartel tussen de twee uittredende regeringspartijen die echter bij de verkiezingen tezamen bleven steken op 38% van de stemmen. Deze regering kreeg geen parlementaire meerderheid achter zich en moest dus al na enkele dagen plaats ruimen.

coverboy

Radicaal rechts verleidt homo’s

De massamoord in Orlando heeft de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten Trumps richting uitgestuurd. Terwijl ieder zinnig mens nog in schok was, liet Donald Trump de bazuinen aanrukken: ik heb altijd al gelijk gehad met mijn waarschuwingen tegen de islam. Hij is niet de enige die ter rechterzijde naar de gunst van homokiezers vist, met als grootste aas de islamofobie: ook in Nederland, Frankrijk, België enz. oogst de radicale rechterzijde bijval in de homogemeenschap. Met Marine Le Pen als koploper.

homeless

VS Eldorado, een land van sociale ongelijkheid.

De huisvestingscrisis is een sterke indicator van de sociale realiteit in heel wat samenlevingen, zo ook in de Verenigde Staten. Ze toont de brutaliteit van de ongelijkheid via de grote schaarste aan betaalbare huurwoningen voor burgers met een laag inkomen. Dit jaar zijn er meer dan een half miljoen Amerikaanse burgers dakloos.

 

lagereolieprijs

Niet zo’n slim akkoord tussen Washington en Riad

De ware doelstelling van Kerry's nieuwe, geheime afspraak van september ll. met de monarch van Saoedi-Arabië voor de bestrijding van Islamic State, betreft in feite hun gemeenschappelijk streven voor controle over olie en gas van de ganse regio. Het verzwakken van Rusland en Iran op de wereldmarkt is dan een tweede betrachting door het overspoelen van de globale oliemarkt met goedkope olie. De consequentie van dat akkoord is dat Rusland zich sneller naar het oosten zal richten, naar China en Eurazië. China en Rusland zijn al langer op zoek naar nieuwe  voordelige 'zijderoutes', maritiem en over land, en willen sterkere economische banden ontwikkelen in Eurazië via de SCO, de Shanghai samenwerkingsorganisatie.

138 04

Huidige crisis, een wetmatigheid?

Iedere productiefase, of iedere maatschappij of ander menselijk verschijnsel, doorloopt een zogenaamd transformatieproces. Transities zijn maatschappelijke transformatieprocessen, die tenminste één generatie beslaan. In dit artikel wil ik aan de hand van zo’n transitie aangeven, waar we met onze huidige maatschappij staan.

Honderd jaar voor de Franse Verlichting scheen het Licht al in Nederland

We beleven beroerde tijden. 'Enerzijds neemt de populariteit van en de interesse voor het geloof - christelijk, islamitisch, boeddhistisch of anderszins - weer toe...

Van Lumumba tot Mei 68

De algemene staking in Frankrijk en de wereldwijde studentencontestatie van 1968 vielen niet uit de lucht. Ook al schreef Le Monde begin van dat...
Jeremy Corbyn

Partijbasis Labour bezorgt Corbyn tweede zege

Met bijna 62 procent van de stemmen doet Jeremy Corbyn nog beter dan de eerste keer, toen hij al een historisch hoge score haalde....

Sociaaldemocraten: begeerte heeft hen aangeraakt

“De wereld steunt op  nieuwe krachten, begeerte heeft ons aangeraakt”. Zo staat het in De Internationale die op een Eén Meifeest nog wel eens...