138 04

Huidige crisis, een wetmatigheid?

Iedere productiefase, of iedere maatschappij of ander menselijk verschijnsel, doorloopt een zogenaamd transformatieproces. Transities zijn maatschappelijke transformatieprocessen, die tenminste één generatie beslaan. In dit artikel wil ik aan de hand van zo’n transitie aangeven, waar we met onze huidige maatschappij staan.

Jeremy Corbyn

Partijbasis Labour bezorgt Corbyn tweede zege

Met bijna 62 procent van de stemmen doet Jeremy Corbyn nog beter dan de eerste keer, toen hij al een historisch hoge score haalde....
nigeria

Zoveel Charlies, zo weinig Bagas

Zoveel Charlies! Wat een enthousiasme. Hoe komt het toch dat de oplage van Charlie Hebdo slechts 60.000 exemplaren was? Heeft Charlie de fiscus voor de aap gehouden? Of zitten er tussen al die Charlies van vandaag valse Charlies? Hoe dan ook, er klopt iets niet. Er is geen brevet voor ‘Je suis Charlie’, er zijn geen auteursrechten, dus kan ieder die daar zin in heeft zich ineens Charlie proclameren. Uit naam van een persvrijheid waarmee verscheidene prominente deelnemers aan de “marsen tegen de haat” dagelijks hun gat afvegen. Maar o zo weinig marsen voor zoveel andere slachtoffers van islamistische moordlust, onder wie de mensen van Baga en omgeving in Nigeria. En zoveel anderen.

Trop dat is te veel! Een Europese pijler met sociale rechten?

"Waar denk je aan?" vraagt facebook. Wel 'k zal 't u zeggen. Als je eens voorbij de 40 bent, moet je je misschien eens...
PC220781

Bedenkingen bij honderd jaar Eerste Wereldoorlog

Leer het verleden als je de toekomst wil kennen … (Confucius) ‘Gezien universele en duurzame vrede slechts mogelijk zijn indien ze berusten op sociale...

Sociaaldemocraten: begeerte heeft hen aangeraakt

“De wereld steunt op  nieuwe krachten, begeerte heeft ons aangeraakt”. Zo staat het in De Internationale die op een Eén Meifeest nog wel eens...
MidZee

Misschien kan de Navo nogmaals helpen?

De Europese Unie in spoedberaad bijeen. Zelfs een speciale top over de noodsituaties op de Middellandse Zee, vooral tussen Libië en Italië, maar niet alleen daar. Honderden, duizenden mensen die have en goed en leven op het spel zetten om Europa te bereiken. Een kwarteeuw nadat de Europese Gemeenschap besliste dat er dringend werk moest gemaakt worden van een gemeenschappelijk migratiebeleid. Een humanitaire noodsituatie, daar hebben ze toch de Navo voor? Die heeft vier jaar geleden toch ook al een humanitaire actie uitgevoerd in Libië? Of worden ze daar liever niet aan herinnerd?

Staat Ecuador op een keerpunt?

Op 17 februari 2017 behaalde de opvolger van Rafael Correa, Lenin Moreno, net niet voldoende stemmen om in de eerste ronde tot nieuwe Ecuadoraanse...

Elk zijn Mei 68 (3)

Mei 68, oud-strijders, sociologen, psychologen, seksuologen, politologen en ontelbare waarnemers wedijveren in originaliteit om de term te belichten. Ze benaderen Mei 68 niet als...

De G-20, media en geweld

De afgelopen dagen verscheen er een vraag op facebook om de berichtgeving over de G-20 in Hamburg te analyseren en een vergelijking te maken...