obamacare

Obamacare?

De Verenigde Staten beleven een 'shut down'. Dit wil in de eerste plaats zeggen dat een hele reeks federale overheidsdiensten van de ene op de andere dag gesloten worden. De reden is dat dat in het Congres geen meerderheid wordt gevonden om het budget goed te keuren, en om de bovengrens van overheidsleningen vast te leggen. Maar na ietwat nader toekijken blijkt het niet zozeer om het budget te gaan, maar om de al dan niet invoering van een vroeger gestemde wet: Obamacare, het VS-model van een soort sociale zekerheid. Vooral de Republikeinse parlementsleden liggen dwars, opgezweept door de Tea Party vertegenwoordigers.

shutdown

Shutdown overheid in de VS: wat is er gaande?

De Amerikaanse federale overheid werd sinds 1 oktober op non-actief gezet. Deze ‘shutdown’ is verre van uniek in de Amerikaanse geschiedenis. Waar die vorige...
ObamaUN

Obama in de VN

De schoolmeesterachtige retoriek van de Amerikaanse president over democratie, humanitaire en  militaire interventie, toonde duidelijk aan dat de nieuwe keuze van het Witte Huis voor diplomatie ten opzichte van Syrië en Iran, geen fundamentele wijziging inhoudt van de Amerikaanse buitenlandse politiek in het Midden-Oosten. Het is alleen maar een noodgedwongen verandering van tactiek die Obama is opgedrongen door het groeiend verzet tegen een nieuwe agressie-oorlog in het Midden-Oosten: de strikte oppositie van Rusland, de houding van het Britse Parlement, de publieke opinie in eigen land. Dat verklaart zijn retorische ommezwaai en de meer defensieve toonaard van zijn toespraak voor de Algemene VN Vergadering.

incomeinequality

VS : groeiende armoede en ongelijkheid

Volgens een recent gepubliceerd rapport van het Amerikaanse bevolkingsbureau over armoede, inkomsten en gezondheidsverzekering in de VS voor het jaar 2012 blijkt duidelijk dat de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter wordt. De cijfers staan in schril contrast met de zogenaamde heropleving voor de middenklasse, die president Obama uitbazuint.

ObamaHollande

Militaire vergelding met desastreuze gevolgen

Met zijn optreden op de G20 top in St. Petersburg hoopte Obama aan te tonen dat hij nog altijd de machtigste man van onze planeet is, dat hij zonder toestemming van de VN-veiligheidsraad een militaire strafactie kan ontketenen tegen ieder land dat zich niet wil onderwerpen aan de VS dictaten. Tegelijkertijd leek zijn optreden tijdens dat economisch wereldforum alsof hij de Russische President Poetin wilde vernederen. Een teken dat hij over geen onweerlegbare bewijzen beschikt die een strafactie rechtvaardigen.

kerry

Waarom Obama ‘toestemming’ Congres vraagt

Obama gaat de instemming vragen van het Amerikaanse Congres voor een luchtaanval op Syrië. Hij doet dat omdat het een ‘meer effectieve boodschap’ zal zenden, niet omdat hij vindt dat hij dat moet vragen. Werkelijk?

afluisterschandaal

Doorzichtig VS manoeuvre

De Verenigde Staten van Amerika sloot 22 van haar buitenlandse bureaus in 17 landen. De grote Europese bondgenoten, Duitsland, Frankrijk en Groot –Brittannië, als trouwe vazallen van Washington, sloten tijdelijk hun ambassade in Jemen. Tijdens een interview op CNN zegt een CIA-medewerker: “Dat heb ik in mijn ganse carrière nog niet beleefd”.

dronemonitoring

Hoe organiseert de VS haar drone oorlog

We horen er geregeld over spreken: het inzetten van onbemande vliegtuigjes, drones, kent de laatste tijd een enorme stijging. Maar hoe zit een en ander in elkaar? Officiële communicatie is er weinig. De juiste afloop van de Amerikaanse drone-oorlog blijft voor de buitenwereld verborgen, ook voor het Congres. Dus moeten we het stellen met wat de pers erover publiceert. Er zijn inderdaad mediaberichten en wetenschappelijk rapporten die beschrijven hoe de Amerikaanse drone-oorlog zou georganiseerd zijn.

snowdenNSA

Bondgenoten bespioneren

Na Julian Assange is er nu Edward Snowden. De wikileaks van Assange – met dank aan Bradley Manning –  brachten ons onder andere, beelden van duidelijke schendingen van het oorlogsrecht, Snowden heeft het over massale afluisterpraktijken. De geheime documenten en praktijken van de mondiale bewaker van de democratie, de VSA, tonen een agressieve politiestaat die volop gebruikt maakt van illegale praktijken om zijn dominantie te verstevigen. Ook nu lijkt de lijn naar voor te komen dat de daad minder erg is dan het bekendmaken ervan.

 

berlinObama

De Obama show in Berlijn

Hoe zou Obama een vredespresident kunnen zijn?  Hij is een uitstekend redenaar, maar zijn daden staan in contrast met zijn retoriek. Het begint voor de aandachtige volger wat saai te worden, steeds opnieuw moet er gezegd worden : “mooi, maar er zal wel niks van komen”. De Nobelprijs voor de vrede investeert in onbemande vliegtuigjes, in modernisering van kernwapens, het rakettenschild, en Guantanamo krijgt hij maar niet dicht.