Spiraal naar nieuwe oorlog

Er dreigt, naast de huidige bestaande oorlogshaarden, nieuw oorlogsgevaar op onze planeet, sterk gevoed door de VS en zijn onderdanige NAVO-vazallen. Steeds weer komt...
ObamaUN

Obama in de VN

De schoolmeesterachtige retoriek van de Amerikaanse president over democratie, humanitaire en  militaire interventie, toonde duidelijk aan dat de nieuwe keuze van het Witte Huis voor diplomatie ten opzichte van Syrië en Iran, geen fundamentele wijziging inhoudt van de Amerikaanse buitenlandse politiek in het Midden-Oosten. Het is alleen maar een noodgedwongen verandering van tactiek die Obama is opgedrongen door het groeiend verzet tegen een nieuwe agressie-oorlog in het Midden-Oosten: de strikte oppositie van Rusland, de houding van het Britse Parlement, de publieke opinie in eigen land. Dat verklaart zijn retorische ommezwaai en de meer defensieve toonaard van zijn toespraak voor de Algemene VN Vergadering.

Imperialism4

De VS wil kost wat kost hegemoniale macht behouden

De voorbije vijftig jaar werd het buitenlands beleid van de VS en haar vazallen gekenmerkt door imperiale oorlogen voor het instellen van hun suprematie en leiderschap. De rechtvaardiging van deze oorlogen evolueerde van anticommunisme naar de antiterroristische veldtochten van vandaag. De militaire aanpak vertoont verschillende manieren van oorlogsvoering: militaire invasie, bezetting, het inzetten van privé milities en staatsgrepen. Ook maken ze gebruik van het financieren van ngo’s en oppositiegroepen om wettig verkozen regeringen te destabiliseren en van de macht te verdrijven. De drijvende krachten in de imperiale staat willen naast het instellen van hun wereldmacht, ook de regionale rol en de sociaal economische samenstelling van de landen controleren.

Atlantisme steunt op economische basis

Trans-Atlantisme was en is naast een politieke, vooral een economische realiteit. Ondanks politieke wrijvingen blijven de Verenigde Staten en Europa wederzijdse bijzonder belangrijke economische...
Heimwee naar Obama

Heimwee naar Obama

Heimwee naar Obama. Deze titel is bedoeld als provocatie. Zeker, ik heb geen heimwee naar de acht jaar Obama-bewind waarin de ongelijkheden verder toenamen,...

Vooruitzien naar een waanzinnige maand mei

Als alles loopt zoals aangekondigd zouden Donald Trump, de president van de Verenigde Staten en Kim Jong-un, de president van Noord Korea elkaar in...
Democratie als dodelijk exportproduct· Een geschiedenis van de Amerikaanse buitenlandse politiek

Democratie als dodelijk exportproduct

Zopas verscheen Democratie als dodelijk exportproduct – Een geschiedenis van de Amerikaanse buitenlandpolitiek, vertaling van America's Deadliest Export – Democracy – The Truth about...
trump sanders

Clinton kandidaat – Goed nieuws voor Trump

Alleen justitie of het noodlot kunnen Hillary Clinton nu nog weghouden van de Democratische nominatie voor de VS-presidentsverkiezingen van november. Na haar zeges in New Jersey en Californië heeft ze rivaal Bernie Sanders uitgeschakeld. De bevestiging van Clinton als kandidate is goed nieuws voor de Republikeinse kandidaat Donald Trump, die rekent er immers op dat enkele van de miljoenen Sanders-kiezers in november hem boven Clinton zullen verkiezen. Hoe onwaarschijnlijk en onwenselijk dat ook lijkt, dat risico bestaat. Mede daardoor zou Sanders voor Trump een taaiere tegen kandidaat zijn  geweest dan Clinton.

Obama schetst een onbestaande wereld

Obama schetst een onbestaande wereld

De 71ste algemene vergadering van de VN stond in de schaduw van een wereld in crisis die het gevaar inhoudt van een nieuw wereldconflict....
DemocracySpring

Sanders zorgt voor hete Amerikaanse lente

In het najaar van 2011 ontstond in de Verenigde Staten de beweging Occupy Wall Street, die protesteerde tegen de sociale en economische ongelijkheid. Ze vond weerklank in de hele wereld. Die beweging vond dan weer haar inspiratie bij de Spaanse Indignados die eerder dat jaar school maakten. In Spanje zelf leidde dat tot de opmars van de partij Podemos. In Frankrijk is er nu Nuit debout (zie elders op deze website). In de VS is er het onverwachte succes van Bernie Sanders. Nu kent de VS # DemocracySpring. De reeks is niet volledig maar wijst alvast op een wereldwijde contestatie van de gevestigde neoliberale machten. Politiek heeft zich dat al vertaald in verkiezingsnederlagen van de machthebbers in o.a. Ierland, Spanje en Portugal. (nvdr)