world press foto

Zweed wint World Press Photo 2012 met foto Israëlische oorlogsmisdaad

''Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.''
ARTIKEL 3, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

 

 

 

syrie wapens

EU bespreekt opheffing wapenembargo tegen Syrië

Eind deze maand verlopen de sancties, waaronder de opschorting van alle wapenleveringen, die de Europese Unie aan Syrië oplegde. Een verlenging van de sancties lijkt geen probleem, maar landen als Frankrijk en Groot-Brittannië zijn voorstander van de al dan niet gedeeltelijke opheffing van het wapenembargo zodat de rebellen in dat land wapens uit Europa zouden kunnen krijgen.

qataremir

Qatar als de spin in het Afrikaanse web

Volgens het Algerijnse dagblad Le Temps d’ Algérie, dat een bericht van het doorgaans goed ingelichte Franse weekblad Le Canard Enchaîné citeerde, financieren de emirs uit Qatar de verschillende rebellengroepen die recent zowel Noord-Mali veroverden als een aanval lanceerden op de Algerijnse gasinstallaties van In Ramenas.

quetta aanval

Globale jihad tegen sjiieten

Een recente aanslag in de Pakistaanse stad Quetta kostte het leven aan 114 burgers, allemaal Hazara’s. Die Hazara’s zijn een volksgroep die vooral in het midden van Afghanistan leeft, maar de vele oorlogen dreven veel Hazara’s op de vlucht naar Pakistan. Een aanslag enkele dagen later in Irak kostte meer dan 40 sjiieten het leven. In Afghanistan houden de Hazara’s hun hart vast voor wat na 2014 kan komen. In Syrië zeggen buitenlandse strijders ronduit dat ze naar daar zijn gekomen om de “ketters” – de met het sjiïsme verwante alawieten – te verdrijven.

Syria peace

Conferentie van de democratische en pacifistische Syrische oppositie in Genève

In Genève kwamen tientallen leiders en prominente figuren van de 'andere oppositie' binnen en buiten Syrië samen om te pleiten voor een geweldloze transitie naar een democratische en seculier Syrië. Het gaat volgens de organisatoren om de eerste Syrische internationale conferentie van de populaire en vreedzame burgerbeweging die streeft naar “vrijheid en rechtvaardigheid, waardigheid en gelijkheid voor de Syrische bevolking, zonder discriminatie op grond van nationaliteit, religie en ideologie”. Mooie principes, maar inmiddels is de vreedzame revolutie monddood gemaakt door zowel het autoritaire Syrische regime als door de 'contrarevolutie' van reactionaire krachten. Op de conferentie is het ongenoegen over de 'dominantie' van de media uit het Westen en de Golfstaten die vooral oog hebben voor de gewapende opstand of zij die de militarisering van het conflict bepleiten, duidelijk groot. Veel van de deelnemers en sprekers zijn opposanten van het eerste uur.

israelische verkiezingen

Palestijnen grootste verliezer van Israëlische verkiezingen

Het politieke landschap in Israël mag dan al na de verkiezingen van 22 januari 2013 erg versnipperd lijken, over de essentie van de Palestijnse kwestie zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. En daar valt weinig positiefs over te rapen.

 

 

hollande

De ene Al Qaeda groep is kennelijk de andere niet

Vooreerst moet ik wellicht zeggen dat ik volop de analyse deel dat er geen eengemaakte, gecentraliseerde Al-Qaeda-beweging bestaat. Wel bestaan er op zovele plaatsen groepen die menen hun specifieke maatschappijvizie gebaseerd op hun conservatieve interpretatie van geloofsgeschriften, aan iedereen met geweld te moeten opdringen in functie van eigen belangen. Ze situeren zichzelf binnen Al-Qaeda om het lokale niveau te overstijgen en grotere uitstraling te verwerven in eigen streek maar ook in het buitenland. Daar waar ze politiek, economisch en strategisch interessant zijn krijgen ze steun van bepaalde conservatieve elites uit de Arabische wereld.

syrie vluchtelingen

Vluchtelingencrisis in Syrië

Als er gesproken wordt over de wenselijkheid van een humanitair ingrijpen in Syrië, bedoelt men doorgaans een militaire interventie. Er wordt heel wat gediscussieerd (ook onder progressieven, vredesactivisten en mensenrechtenactivisten) over de noodzaak van zo'n militair ingrijpen. Velen geloven dat het de enige manier is om het regime van Assad te bestrijden en vooral om het aanslepende geweld in het land te stoppen. Daarbij wordt het aan de gang zijnde conflict gemakshalve vereenvoudigd tot 'een losgeslagen dictator versus het Syrische volk'.

syria pol 2007

De geplande gaslijnen van Qatar via de conflictgebieden in Syrië

Het wordt steeds duidelijker dat het gasdossier de ware achtergrond vormt voor de oorlog in Syrië, vooral de gevechten die geleverd worden in de regio van de stad Homs. Een Qatarees plan voorziet in de aanleg van een gaspijplijn voor het aanvoeren van gas naar Europa, Turkije en Israël. Hierbij komt Qatar in concurrentie met een pijpleiding vanuit Iran over Iraq naar Syrië, waarvan de werken onlangs werden opgestart. We lazen voor u een analyse van Nasser Charara, een Libanees journalist voor de krant Al-Akhbar.

 

 

palestijnse staat

Palestina waarnemersstaat bij VN: begin erkenning van Palestijnse rechten

Eindelijk is het dan zover. Na jarenlange obstructie van Israël en de VS, die hun veto tientallen malen gebruikt hebben om Palestijnse rechten te onderdrukken [1], is er dan het begin van de erkenning van Palestijnse rechten, namelijk de upgrading van Palestina van ''permanente waarnemer'' naar ''waarnemend niet lidstaat''. [2] Hiermee is Palestina de facto als Staat erkend door de VN [3] en geeft de Palestijnen betere toegang tot internationale instanties als de Wereldbank en het Internationaal Strafhof  door ratificatie van het Statuut van Rome. [4] Vooral dat laatste is belangrijk in verband met de mogelijkheid, Israël aan te klagen wegens oorlogsmisdaden.