Nationalistische mars in Zagreb ter herdenking van terrorist die ten tijde van Tito vliegtuig kaapte

Na Hongarije en Polen: Kroatië

De Europese Unie (EU) krijgt er in “het bewaken van onze waarden” een zorg bij. Hongarije en Polen kregen kritiek voor het schenden van de normen inzake onder meer autonomie van de justitie en inbreuken op de persvrijheid. De samenstelling van de nieuwe Kroatische regering voorspelt weinig goeds met de intrede van twee ministers met nostalgie naar de tijd van de oestasji’s, de fascistische collaborateurs van de nazi’s. Hun partij is lid van de EVP.