amsterdamjihad

Amsterdam wordt aangewezen als “Jihadstad”

Sinds de aanslagen op 11 september 2001 [1] heeft een ware terreurhysterie zich meester gemaakt van de VS en de rest van de Westerse wereld. Ook hebben niet-Westerse landen, al of geen bondgenoten van het Westen, maar ook China [2] en Rusland [3] de verhoogde paraatheid voor aanslagen ge- of liever gezegd misbruikt om dissidente meningen of verzetsstrijd aan te merken als ”terrorisme” en onder dat mom, zich schuldig te maken aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.

european round table

De Europese Unie: een enigma?

Dat de Europese Unie (EU) een machtsinstrument is ter behartiging van de burgerlijke belangen is de voorbije twee jaar duidelijker geworden dan ooit. De brutaal opgelegde soberheidspolitiek in het kader van het zogenoemd 'Europees economisch bestuur' en de afrekening met de 'onverantwoorde' Grieken, Spanjaarden of Portugezen laten er ook weinig twijfel over bestaan dat die burgerlijke belangen zich niet door overwegingen van democratische of humanitaire aard laten van de recht(s)e koers afleiden. Sinds het uitbreken van de eurocrisis is het à la guerre comme à la guerre! Men zou het bij die interpretatie kunnen houden: de businesswereld maakt van de nood een deugd en drukt in deze crisissituatie haar langgekoesterde wensen door.

ovse

Eenzijdige berichtgeving Oekraïne bemoeilijkt politieke oplossing

De toestand in Oekraïne is zeer ontvlambaar en kan snel afglijden naar een burgeroorlog. Nuchtere verslaggeving kan bijdragen tot een beter begrip van de wederzijdse standpunten en tot een vreedzame compromisoplossing. Dat is niet wat op dit ogenblik gebeurt.
Dat objectiviteit en neutraliteit ruim interpreteerbare begrippen zijn, blijkt uit de verslaggeving over Oekraïne. Een overzicht van wat de voorbije weken circuleerde als berichtgeving geeft een idee hoe die begrippen in werkelijkheid ingevuld worden.

 

Tibor

Een te mijden commissaris

Sinds Jean-Claude Juncker zijn voorstel voor de Europese commissie heeft bekend gemaakt is er enige controverse over enkele kandidaten. De Spanjaard Miguel Arias Cañete die het departement Klimaat en Energie zou gaan beheren zal, gezien zijn connecties met de olie-industrie, waarschijnlijk spitsroeden moeten lopen. Hij heeft ondertussen laten weten dat hij zijn oliebelangen heeft verkocht. Alsof je daarmee weer begint met een schone lei.

EURusl

Europa unaniem verdeeld over sancties tegen Rusland

Na de annexatie van de Krim een jaar geleden werden in een eerste fase lichte sancties genomen: reisverbod voor en blokkering van tegoeden van een aantal Russische politici en militairen en een aantal Krim-figuren die de annexatie goedkeurden. In de loop van het jaar groeide die lijst wel aan met tientallen andere personen maar omdat, buiten de geviseerde mensen, weinigen er last van ondervonden konden die sancties in januari 2015 zonder noemenswaardige moeilijkheden verlengd worden tot september van dit jaar.

Italiaanse schutskringen bezweken lang geleden

Cordons sanitaires, schutskringen rond uiterst-rechts? Die zijn in de EU al lang bezweken. Italië, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Kroatië, Bulgarije en recent ook Spanje en...

Eindelijk! Een debat over het beleid van de Europese Unie!

Het is een oud inzicht: de Europese Unie boekt slechts vooruitgang dank zij de crises waar ze keer op keer in verzeild geraakt. Of dit ook dit keer zal kloppen, dan wel of de huidige financiële crisis de doodsklok luidt over het Europese integratieproject valt af te wachten. Het worden cruciale weken en de afloop staat niet vast. Maar er zijn hoopgevende tekenen. Een kort overzicht.

Macrons gele gevaar

Een gilet jaune, een geel hesje. Hesje, een woord dat me totnogtoe totaal vreemd was en nu de geschiedenis ingaat als een beweging zonder...
orbanjuli16

Mitteleuropa(slot) Een rijkgeschakeerd rechts profiel

Laten we Centraal-Europa etnisch zo homogeen mogelijk houden, lijkt het devies van leiders en een groot deel van de bevolking. Geen migranten dus. Tegelijk is er een sterke stroming naar politieke gelijkschakeling rond  de visie van de Hongaarse premier Viktor Orban (foto): een “autoritaire niet-liberale democratie”. Nu de Brexit op komst lijkt, is er een nieuw motief voor homogeen politiek denken,  Mitteleuropa is verenigd in zijn afwijzing van een sterke politieke EU, de markt volstaat.

Macron en marche (1): rechts, rechts

"Noch links noch rechts, maar en marche". Emmanuel Macron kon daar bij de Franse presidentsverkiezingen een jaar geleden net genoeg kiezers mee overtuigen dat...