hindoegod

India, een flinke ruk naar rechts

Narendra Modi kan ongehinderd zijn programma doordrukken. Zijn partij, de Bharatiya Janata Party (BJP), heeft op eigen houtje de volstrekte meerderheid in de Lok Sabha (India’s parlement), ze moet zelfs geen rekening houden met haar bondgenoten. De beurs in Mumbai reageerde enthousiast, Modi heeft de faam een grote vriend van de ondernemers te zijn. Het is minder goed nieuws voor al wie in India gehecht is aan het “seculiere” (leken-) karakter van de staat. Want met de BJP triomfeert hoe dan ook de hindutva, de visie dat India een hindoenatie is en dat alle minderheden, moslims voorop, dat maar moeten aanvaarden.  (zie ook Uitpers 13 juni 2013 ‘Hindoeradicaal Modi kandidaat-premier in India’).

japan secrecy law shinzo abe hitler1

Japanse zwijgplicht

“Dit zijn terroristische daden”, riep Shigeru Ishiba op 2 december, sprekend over de betogingen in Tokyo voor het Japans parlement tegen een “zwijgwet”. Ishiba is de secretaris-generaal van de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP). Zowel Ishiba als premier Shinzo Abe staan bekend als “haviken” die Japan willen remilitariseren – end at ook doen. Met de nieuwe pas aangenomen “zwijgwet” wordt het bij voorbeeld mogelijk critici het zwijgen op te leggen na een kernramp zoals in de centrale van Fukushima.

karzai

VS willen niet weg uit Afghanistan

De Afghaanse president Hamid Karzai spreekt harde taal aan het adres van Washington. “De VS gedragen zich als een koloniale mogendheid”, aldus de president in een gesprek met de Franse krant Le Monde (11 december 2013). Diezelfde VS proberen intussen een permanente bezetting van Afghanistan te forceren. Op 20 november werd een ‘veiligheidsverdrag’ tussen Kabul en Washington gesloten. Maar Karzai tekent het voorlopig niet.

thailand protest1

Kleurenstrijd herneemt in Thailand

Democratie? Dat moeten we hier anders, op zijn Thais, zien. We kunnen het volk niet zomaar laten beslissen. Dat is bondig de stelling van de “gele oppositie” die sinds november in Bangkok weer harde actie voert om premier Yingluck Shinwatra te verjagen. De “gelen” willen geen nieuwe verkiezingen, de kiezers zouden toch maar verkeerd, voor de “roden”, stemmen. Die strijd tussen geel en rood zette Bangkok de voorbije jaren al vaker in rep en roer. Ze weerspiegelt de kloof tussen een welvarende stedelijke hogere en middengroep enerzijds en een grote groep Thailanders die weinig merkten van het “economisch mirakel” anderzijds.

71033905 710339041

Filipijnen, natuur- en andere rampen

De familie van Imelda Marcos heeft haar tv afgezet, want de vroegere First Lady van de Filipijnen mag niet geschokt worden over de schade die de storm Haiyan in haar thuisgebied, het eiland Leyte, heeft aangericht. Dat eiland wordt niet alleen door natuurrampen getroffen, dit is het gebied van een van de beruchte clans uit de tijd van de Marcos-dictatuur. Die clan, waartoe ook Ferdinand Marcos junior behoort, heeft zich de jongste jaren extra verrijkt met de verduistering van fondsen voor ontwikkelingsorganisaties! De Filipijnse bevolking heeft niet alleen met natuurrampen te maken, de clans die er heersen vormen een permanente ramp.

cambodja1

Over het verdoemde Cambodja

Van Pol Pot tot Hun Sen

Verkiezingen in Cambodja verlopen nooit rimpelloos. Dat was ook op 28 juli weer het geval. De regerende Cambodian People's Party (CPP) heeft zich al tot winnaar van de verkiezingen uitgeroepen, maar de oppositie vecht dit aan. De partij van premier Hun Sen zou op grote schaal gefraudeerd hebben. De Cambodjanen leven al decennia met geweld, intimidatie en fraude. Het Khmers Rouges-regime bestaat niet meer, de praktijken nog wel. Walter Lotens reikt enkele achtergronden aan en baseert zich daarvoor op eigen waarnemingen en het uitstekende Cambodia’s curse, the modern history of a troubled land van de Amerikaanse journalist Joel Brinkley (*)

Nagendra Modi

Hindoeradicaal Modi kandidaat-premier in India

De grootste oppositiepartij van India, de Bharatiya Janata Party (BJP), heeft Nagendra Modi aangewezen als haar aanvoerder voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar. De BJP kiest daarmee voor een hindoenationalist, een voorstander van de hindutva, de visie dat India voor de hindoes is en dat alle minderheden, moslims voorop, dat maar moeten aanvaarden. Een zege van de BJP volgend jaar zou betekenen dat wat men vaak “de grootste democratie van de wereld” noemt, in handen komt van de uiterst-rechtse hindoefundamentalisten.

North--South-Korea

Korea: wie bedreigt wie?

Volgens westerse waarnemers verscherpt een reeks initiatieven van Noord-Koreaanse zijde de spanning op het schiereiland en in de regio. Het begon met de lancering van een langeafstandsraket in december 2012, vervolgens was er de nieuwe kernwapenproefneming in februari 2013,  en verder de unilaterale opzegging van de wapenstilstand, een nucleaire bedreiging van het VS grondgebied en het sluiten van het Kaesong Industrial Complex.

B52

Koreaanse crisis mag niet worden opgelost.

De Verenigde Staten maken van de Koreaanse crisis gebruik om de militaire omsingeling van China te versterken. Zo willen ze in de komende weken op het eiland Guam, 3400km van Korea, hun modern raketsysteem Thaad opstellen. Of Noord–Korea over raketten beschikt die deze afstand kunnen vliegen is echt koffiedik kijken. De meeste experts gaan er van uit dat Noord-Korea nog niet de mogelijkheid heeft om haar raketten met een kernkop uit te rusten.

China en Europa. Waar twee werelden elkaar raken

China en Europa. Waar twee werelden elkaar raken

‘Wat moeten wij met China? … Wat moet China met ons?’ Met die vragen voor ogen heeft Fokke Obbema, oud-chef economie en nu buitenlandredacteur...