71033905 710339041

Filipijnen, natuur- en andere rampen

De familie van Imelda Marcos heeft haar tv afgezet, want de vroegere First Lady van de Filipijnen mag niet geschokt worden over de schade die de storm Haiyan in haar thuisgebied, het eiland Leyte, heeft aangericht. Dat eiland wordt niet alleen door natuurrampen getroffen, dit is het gebied van een van de beruchte clans uit de tijd van de Marcos-dictatuur. Die clan, waartoe ook Ferdinand Marcos junior behoort, heeft zich de jongste jaren extra verrijkt met de verduistering van fondsen voor ontwikkelingsorganisaties! De Filipijnse bevolking heeft niet alleen met natuurrampen te maken, de clans die er heersen vormen een permanente ramp.

cambodja1

Over het verdoemde Cambodja

Van Pol Pot tot Hun Sen

Verkiezingen in Cambodja verlopen nooit rimpelloos. Dat was ook op 28 juli weer het geval. De regerende Cambodian People's Party (CPP) heeft zich al tot winnaar van de verkiezingen uitgeroepen, maar de oppositie vecht dit aan. De partij van premier Hun Sen zou op grote schaal gefraudeerd hebben. De Cambodjanen leven al decennia met geweld, intimidatie en fraude. Het Khmers Rouges-regime bestaat niet meer, de praktijken nog wel. Walter Lotens reikt enkele achtergronden aan en baseert zich daarvoor op eigen waarnemingen en het uitstekende Cambodia’s curse, the modern history of a troubled land van de Amerikaanse journalist Joel Brinkley (*)

Nagendra Modi

Hindoeradicaal Modi kandidaat-premier in India

De grootste oppositiepartij van India, de Bharatiya Janata Party (BJP), heeft Nagendra Modi aangewezen als haar aanvoerder voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar. De BJP kiest daarmee voor een hindoenationalist, een voorstander van de hindutva, de visie dat India voor de hindoes is en dat alle minderheden, moslims voorop, dat maar moeten aanvaarden. Een zege van de BJP volgend jaar zou betekenen dat wat men vaak “de grootste democratie van de wereld” noemt, in handen komt van de uiterst-rechtse hindoefundamentalisten.

North--South-Korea

Korea: wie bedreigt wie?

Volgens westerse waarnemers verscherpt een reeks initiatieven van Noord-Koreaanse zijde de spanning op het schiereiland en in de regio. Het begon met de lancering van een langeafstandsraket in december 2012, vervolgens was er de nieuwe kernwapenproefneming in februari 2013,  en verder de unilaterale opzegging van de wapenstilstand, een nucleaire bedreiging van het VS grondgebied en het sluiten van het Kaesong Industrial Complex.

B52

Koreaanse crisis mag niet worden opgelost.

De Verenigde Staten maken van de Koreaanse crisis gebruik om de militaire omsingeling van China te versterken. Zo willen ze in de komende weken op het eiland Guam, 3400km van Korea, hun modern raketsysteem Thaad opstellen. Of Noord–Korea over raketten beschikt die deze afstand kunnen vliegen is echt koffiedik kijken. De meeste experts gaan er van uit dat Noord-Korea nog niet de mogelijkheid heeft om haar raketten met een kernkop uit te rusten.

China en Europa. Waar twee werelden elkaar raken

China en Europa. Waar twee werelden elkaar raken

‘Wat moeten wij met China? … Wat moet China met ons?’ Met die vragen voor ogen heeft Fokke Obbema, oud-chef economie en nu buitenlandredacteur...

Duizenden in Bangladesh op straat voor doodstraf oorlogsmisdadigers

''Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.''

ARTIKEL 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

inkomensverdeling china

China wil meer gelijkheid

‘Vorig jaar bedroeg de ongelijkheid van inkomens in China 0,474. Volgens de VN is het voor een maatschappij gevaarlijk als de Gini-coëfficiënt, het cijfer dat gebruikt wordt om de inkomensongelijkheid te meten, de grens van 0,4 overschrijdt.’ Dit heeft het Chinese Bureau voor de Statistiek in januari gemeld. De ongelijkheid bedraagt nu ongeveer evenveel als in 2003, nadat ze in 2009 piekte. Het is de eerste keer in tien jaar dat er officiële cijfers gepubliceerd werden; de statistische cijfers waren tot nu toe onvoldoende coherent om betrouwbaar te zijn. Wegens de jarenlange zeer hoge ongelijkheid moest er nu echt iets gebeuren om de kloof tussen arm en rijk in de Volksrepubliek te dichten. De ongelijkheid is een van de grote kwesties in China die burgers woedend maakt en politici wakker houdt. Zoals verder zal blijken is het ook een van de problemen die moeilijk op te lossen zijn omdat ze de overheid in een catch-22 situatie brengen.

20060521 remember suharto fall eight years ago

Indonesië “ontdekt” bloedbad van 1965

De hersenspoeling is nog verre van uitgewerkt. Maar meer en meer Indonesiërs stellen vragen bij een van de grootste slachtpartijen van de 20ste eeuw, namelijk de massale moordpartijen uit 1965 en 1966 waarbij één tot drie miljoen mensen werden afgemaakt. Hun misdaad: ze waren lid of sympathisant van de PKI, de communistische partij van Indonesië. Tot voor kort kregen alle scholieren jaarlijks nog een propagandafilm te zien over…de misdaden van de communisten. Die slachtpartijen gebeurden met actieve medewerking van de Verenigde Staten.

shinzo abe1

Japan op ramkoers met buren

De Japanse kiezers hebben de conservatieve Liberaal-Democratische Partij (LDP) een erg ruime parlementaire meerderheid bezorgd. Premier Shinzo Abe kan vrijuit een nog meer liberale en militaristische koers varen. Hij zal zonder veel problemen de grondwet kunnen herschrijven om alle pacifistische resten te verwijderen en van Japan een militaire grootmacht te maken, evenwel (voorlopig?) zonder atoomwapens. Buren China, Zuid- en Noord-Korea en Taiwan hebben gegronde redenen tot bezorgdheid.