BEursFig1

Beurshausse en beurscrash, oorzaak en gevolg

Dit artikel verklaart aan de hand van transitie-eigenschappen, waarom er tijdens de versnellingsfase van een transitie een beurshausse ontstaat, die uiteindelijk in de stabilisatiefase van een transitie weer gevolgd zal worden door een beurscrash.

Belgisch links, Turkije en de Koerden: oorverdovend stilzwijgen of erger

Enkele weken geleden werd de open brief “Verbreek het stilzwijgen over de repressie in Turkije” publiek gemaakt.(1) Deze brief werd intussen door bijna 220 mensen getekend, uit zowat het ganse progressieve spectrum. In de open brief roepen de ondertekenaars de publieke opinie, de Belgische politieke partijen en meer bepaald de linkerzijde en de vakbeweging, op om:

De hongersnood in Madaya

Een nieuw flagrant geval van westerse mediamanipulatie? Zo ziet het naar uit wat betreft de hongersnood in de Syrische stad Madaya, waarvoor de mainstreammedia unaniem de verantwoordelijkheid in de schoenen schuiven van president Bashar al-Assad. Het lijkt er eerder op dat de organisatie Ahrar ash Sham, die de stad bezet tegen de zin van de burgers, die burgers als schild gebruikt en uithongert om de regering onder druk te zetten. (nvdr, pvb)

Van kapitalisme en oorlog

Media gebruiken snel grote woorden, maar het zoeken naar grondoorzaken van problemen is er niet bij. Wie van kapitalisme niet wil spreken moet ook over fascisme zwijgen. Het neoliberalisme heeft gezaaid wat de rechtse krachten nu oogsten: een afschuwelijk racisme, openlijke haat en verachting. Dat is niet alleen een probleem voor links, het is een probleem voor de hele maatschappij.

De oorzaken liggen in het maatschappij klimaat dat deze afgang op zijn beurt mogelijk heeft gemaakt.

3 Banks example 300

Privé-banken of overheidsbank, een vergelijking

Dit artikel beperkt zich tot een enkele kernzaken en is onder meer bedoeld voor de leden van de vaste commissie van financiën van deNederlandse Tweede Kamer, die 14 oktober a.s. een gesprek hebben met enkele initiatiefnemers van de stichting "Ons Geld", die ijvert voor een publiek geldsysteem. [1]

Het Nederlandse kromme huis

 

''Een kromme, kleine man

Vond wandl'end- ja 't is gek

Een kwartje, krom en oud

Bij een krom houten hek.

Hij kocht een kromme kat,

Die ving een kromme muis.

Zij leefden met elkaar

In een krom, bouwvallig huis''

Engels Bakerrijmpje

Is het Joegoslavië-tribunaal een “kangaroo court”?

Tot grote woede van Servië werden kort na elkaar drie belangrijke verdachten van oorlogsmisdaden tegen Serviërs vrijgesproken door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.. Wat het hof van Servische kant de beschuldiging opleverde van vooringenomenheid en partijdigheid. Of om het met een uit de Verenigde Staten afkomstige uitdrukking te zeggen, het hof wordt ervan beschuldigd een “kangaroo court” te zijn.

Koerden vragen steun

Na de arrestatie van 11 pro-Koerdische parlementsleden van de Democratische Partij der Volkeren (HDP) gisterenavond, hernieuwt het Koerdisch Instituut haar oproep aan Belgische parlementsleden...

Versnipperd links: een terugblik

De geschiedenis van de linkerzijde zou moeiteloos geschreven kunnen worden als een aaneenschakeling van twisten, breuken en afsplitsingen. Kortom: verdeeldheid en versnippering. Utopisten versus wetenschappelijke socialisten, anarchisten versus marxisten, socialisten versus communisten, reformisten versus revolutionairen…( Vincent Scheltiens schreef dit stuk op vraag van 'Aktief' van het Masereelfonds)

JSF

Moet België in jachtvliegtuigen investeren?

In De Standaard van 16 december 2013 hield China-kenner Jonathan Holslag een pleidooi opdat België zou investeren in nieuwe gevechtsvliegtuigen. De huidige F16's hebben al tientallen jaren dienst, er wordt dus gediscussieerd over hun vervanging.  Waarvoor ze werden gebruikt? Er is vooreerst het feit dat ze dienen om de nucleaire opdracht van België binnen de NAVO te helpen realiseren. De B61 kernbommen van Kleine Brogel 'moeten' inderdaad met gevechtsvliegtuigen vervoerd worden. De afgelopen 10 jaar werden de F16's ook effectief ingezet tijdens gevechten in NAVO-verband: Afghanistan, Libië. Er is daarnaast een langlopende opdracht qua luchtruimcontrole vooreerst in België (en Nederland), maar tevens in het kader van NAVO-afspraken (vb Baltische staten). Hebben we gevechtsvliegtuigen nodig omdat de NAVO het zo wil?