Nederlandse coalitie bereikt akkoord over “kinderpardon”

Over het gesol met vluchtelingen heb ik al veel geschreven, vooral over de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen, die vanwege oorlog, onwil van het land van...

Mijnheer de president

Mr Daniel ORTEGA President van de Republiek Managua NICARAGUA Open brief Brussel, 8ste februari 2019 Mijnheer de President, Wij zijn militanten, vroegere vrijwilligers en verantwoordelijken van verenigingen en Niet-Gouvernementele Organisaties met...

Oliereuzen warmen op met reuzenwinsten

De grote oliereuzen zijn blij en tegelijk bezorgd. Blij om de superwinsten die ze vorig jaar maakten, bezorgd over al dat klimaatgedoe. Sommige doen...

Wat Barcelona en Comú én Oosterweel met elkaar gemeen hebben

De voorbije Horta-avond over Oosterweel was er geen zoals de 25 voorgaande. Tien jaar geleden was er óók een volle zaal, maar dan om...

De dubbele verkrachting van de Verlichting

Het boek van Ico Maly 'Hedendaagse antiverlichting' (EPO) toont duidelijk aan hoe N-VA-voorzitter Bart De Wever de Verlichting misbruikt om zijn nationalistisch discours te...

“Minister De Croo, bestraf het geweld van de Israëlische bezetter tegen Palestijnse schoolkinderen”

Aan: dhr. Alexander De Croo, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Geachte Vice-eersteminister, Enkele maanden geleden...

Wie “ontvoerde” Kaoutar Fal

Elf juli 2018 leek voor de 32-jarige Marokkaanse zakenvrouw en activiste Kaoutar Fal een mooie dag te worden. Na 42 dagen in België als...

Het niet te overschrijden rode lint

Tijdens de klimaatbetoging van 2 december 2018 in Brussel werden de betogers halverwege de Wetstraat tegengehouden door een rood lint, dwars over de straat...

Vluchttaks, onthoud vooral ‘taks’

Tienduizenden betogen voor grootscheepse concrete maatregelen om een klimaatramp af te wenden. En wat bedenken sommige autoriteiten: een vliegtuigtaks, ingekleed als ecotaks. Alsof de...

Mocht je nog twijfelen: met Freilich bekent N-VA definitief kleur

Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel, krijgt de vijfde plaats op de Antwerpse N-VA-kamerlijst. Freilich is niet zomaar de eerste de beste. De...