EuroECB

Open brief aan het IMF, ECB en de EU

IMF, ECB en EU

Mevrouw  Lagarde

De heer  Monti

De heer  Van Rompuy

30 oktober 2012

Onderwerpen: “8-stappenplan redding Euro” en “herindexering Europese beurzen”

Geachte mevrouw Lagarde, geachte heer Monti en geachte heer Van Rompuy,

amerikaanse verkiezingen2

It’s the economy, stupid

Niet de overwinning van Obama is het grote nieuws van de Amerikaanse verkiezingen, maar wel de manier waarop een mix van geld, politiek en media het kiesproces meer dan ooit grondig beïnvloedde.

BelgischLeger

‘Het Belgisch leger op drift’

Een interne audit binnen het Belgisch leger leidt tot de conclusie dat zowel qua personeel als qua materieel het leger dringend nodig heeft aan vernieuwing. Tijd om grondig na te denken over rol, plaats en noodzaak van het leger.

Gaza estelle

Stop de blokkade tegen Gaza!

De Israëlische marine heeft de 'Estelle', een schip met hulpgoederen voor Gaza, in internationale wateren geënterd en gedwongen aan te meren in de Israëlische haven Ashdod. 30 activisten, onder wie 4 parlementsleden zijn gearresteerd. Vermoedelijk zullen de Israëlische autoriteiten de opvarenden, zoals eerder het geval was, er van beschuldigen Israël illegaal te willen betreden, hoewel Gaza Palestijns gebied is.

Antwerpse actiegroepen wachten vruchteloos op uitspraak Raad voor Vergunningsbetwistingen

* Inmiddels ruim een jaar geleden (op 29 september 2011) vroegen stRaten-generaal en andere verenigingen de schorsing en vernietiging van de bouwvergunning voor de gevangenis van Beveren
* De Raad voor Vergunningsbetwistingen is zich nog steeds aan het beraden over een uitspraak
* Intussen staat het halve gevangeniscomplex er; de actiegroepen kunnen slechts vaststellen dat het voldongen feit zich onder hun ogen voltrekt

europese defensie2

Nobelprijs voor de Vrede aan de EU roept vragen op

"Al meer dan zestig jaar bouwen de Europese structuren aan vrede en verzoening onder vroegere vijanden, zelfs wanneer het continent worstelt met economische rivaliteiten die de cohesie en de toekomst van de Unie bedreigen.” Aldus het Nobelprijs Comité.
Niet alleen de zoektocht naar het samenbrengen van Frankrijk en Duitsland na de Tweede Wereldoorlog wordt in ogenschouw genomen, maar ook de verspreiding van verzoening en democratie over het verdeeld Europa tijdens de Koude Oorlog, en over de Balkan waar Europa's jongste oorlogen zich afspeelden. “De stabiliserende rol van de EU hielp een groot deel van Europa transformeren van een oorlogscontinent naar een vredescontinent”, voegde comité voorzitter Thorbjon Jagland er nog aan toe. Enkele bedenkingen hierbij.

b61s

Vredesbewegingen dienen klacht in tegen kernwapenoefening

Piloten van de Belgische luchtmacht trainen volgende week, samen met NAVO-partners, op het inzetten van kernwapens. Belgische vredesbewegingen stapten daarom vandaag naar de politie en legden klacht neer. Het gebruik van kernwapens, en dus ook de actieve voorbereiding erop, is immers in strijd met het internationaal humanitair recht.

wakkere burger

Omtrent participatie en wakkere burgers

In het kader van de middagen van de democratie nodigden Ademloos en stRaten-generaal op 9 oktober Wim Van Roy van De Wakkere Burger uit in het Antwerpse café des arts waar zij voorlopig hun tenten hebben opgeslagen. Kritische beschouwingen van actievoerders Manu Claeys en Wim Van Hees vanuit hun eigen praktijk op het fenomeen participatie én van een zeer aandachtige zaal bewezen dat Antwerpen, voor  wie het nog niet mocht weten, over behoorlijk wat wakkere burgers beschikt. Ook steller dezes liet zich verleiden tot enkele beschouwingen.

turkije syrie grens

Naar escalatie van de Syrische burgeroorlog?

Volgens Turkse bronnen vielen er woensdag vanuit Syrië een aantal mortiergranaten op Turks grondgebied waarbij ook vijf burgers omkwamen. Waarop Turkije dan zonder verwittiging terugschoot en de de Navo in Brussel naar verluid een spoedvergadering belegde.

 

 

womanonwaves

In Nederland gebouwd fregat ingezet tegen vrouwenboot

Bij de blokkade door marineschepen van de abortusboot van Women on Waves neemt onder meer een door Nederland geleverd fregat deel. De Tarik ben Ziyad (F-613) is een van de drie marinefregatten die door Nederland aan Marokko werd geleverd en waarvoor Marokko zich voor meer dan 500 miljoen euro in de schulden heeft gestoken. Het personeel op de schepen is in Nederland opgeleid.