libië aanval

Protest tegen anti-islamfilm terecht

VS-dominantie Midden-Oosten oorzaak geweld

"Houdt U allen toch op in uw reacties op dat pro-Westerse artikel van Han van der Horst ('Geen belediging...') te wijzen op de schuld van die 'achterlijke moslems' die geen enkele kritiek op de profeet kunnen verdragen. Echter de reden, dat die demonstraties (betaald volgens Han) zich al over meer dan 20 landen hebben verspreid is niet in de eerste plaats religieuze verontwaardiging, maar meer een gemeenschappelijke uitlaatklep waar langs de woede geventileerd wordt over de vele misdaden gepleegd c.q. gesteund door het Westen (VS,Israël, EU) in het Midden Oosten en de dominante militaire aanwezigheid van het Westen aldaar."

wilders -anti wilders

De politieke acceptatie van de PVV

Op 12 september 2012 werden in Nederland verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Aan de hele show rond de machtsstrijd tussen de politieke partijen, die zich steeds minder in standpuntbepaling van elkaar onderscheiden, ga ik voorbij..

expeditieleger

Expeditieleger

Het is crisis, maar toch vindt onze regering voor begrotingsjaar 2012, 242 miljoen euro om te investeren in militair materieel. Voor volgend jaar voorziet het investeringsplan van minister van Defensie Pieter De Crem een bedrag van 212 miljoen euro. De legertop waarschuwde dit voorjaar al dat nieuwe investeringen in legermaterieel dringend nodig waren om te kunnen antwoorden op de NAVO-kritiek.

Persbericht stRaten-generaal

Raad voor Vergunningsbetwistingen doet uitspraak in dossier Beverse gevangenis

Regie der Gebouwen loog rechtbank voor, wat ongezien is

Regie der Gebouwen en bouwconsortium blijken valse belofte te hebben gedaan voor de rechtbank, met het oog op het vertragen van de rechtsgang en het tegelijk creëren van voldongen feiten (= zo veel mogelijk van het gevangeniscomplex bouwen vooraleer de Raad overgaat tot onvermijdelijke schorsing van de bouwvergunning, gelet op inbreuken).

Verkiezingen nederland

Verkiezingen Nederland

Het is de vraag of de verkiezingen in Nederland wel rijmen met de nieuwe wind die al geruime tijd over het politieke landschap waait. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

Oorlogsmisdaden aanklagen is erger dan ze bedrijven

De Britse regering dreigde ermee de diplomatieke status van de ambassade van Ecuador in Londen op te schorten, het gebouw binnen te vallen en de daar gevluchte stichter van Wikileaks, Julian Assange, op te pakken en uit te leveren aan Zweden, vanwaar hij naar een dodencel of een vergeetput in de Verenigde Staten moet worden gebracht. Voor Groot-Brittannië, en het Westen in het algemeen, is oorlogsmisdaden aanklagen erger dan ze bedrijven.

cambodia killing fields

Spreekbuis van de Amerikaanse regering

Zelfs voor de buitenstaander wordt het stilaan duidelijker dat niet-gouvernementele organisaties als Amnesty International en Human Rights Watch gewoon spreekbuizen van de Amerikaanse regering zijn. Dat blijkt opnieuw uit het verhaal van de directeur van het bureau in Washington van Human Rights Watch.

Na de verdieping van de Schelde, de verdieping van de Antwerpse democratie

Op 30 augustus maakte de auditeur bij de Raad van State zijn advies bekend in de zaak van de afschaffing van de aanplakborden door het Antwerpse stadsbestuur.

Persvrijheid en vrijheid van meningsuiting steeds verder onder druk

Zaterdag 2 juni 2012 heeft de Arabische Liga officieel een aanvraag ingediend bij de satelliet-providers Arabsat en Nilesat om de uitzendingen van de Syrische televisie en radio (RTV Syria: http://www.rtv.gov.sy ) te schorsen.

Nieuws

Weg met het neoliberalisme, leve het neosocialisme!

Monica De Koninck, huidig SP-minister van werk heeft een aantal uitkeringen van werklozen drastisch verlaagd. In een artikel op dewereldmorgen.be van dinsdag 24 april 2012 had ik onder de titel  "besmettingsgevaar" al mijn bemerkingen gegeven en haar die ook rechtstreeks doorgestuurd. De minister heeft natuurlijk wat anders te doen dan te antwoorden op reacties van mensen die stilaan het rood van de socialisten van onder hun nagels voelen kruipen.